Norsk svarteliste 2016

Fremmede arter som er en risiko i norsk natur. Som det er stjerner på himmelen er det stjerner i havet. Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige økologiske risikovurderingene.

Innsynet er åpent fra mandag 11. Hva er grunnen til at plantene er svartelistet ?

De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken. Svartelisten består av planter som utgjør høy eller svært høy økologisk risiko, . Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Dagbladet): Svartelista består av artene som representerer høyest risiko mot naturmangfoldet i Norge, og er utarbeidet av nærmere eksperter. Svartelista er en oversikt over fremmede arter i Norge som utgjør en trussel mot vårt naturmangfold. I alt har 2arter havnet på lista i år.

En stor andel av disse er svartelistede og utgjør høy risiko for naturmangfoldet.

Artsprosjektet – støtte til nettverkstiltak. I denne filmen forklarer vi litt mer om hvordan denne arten oppfører seg og sprer seg i. I alt er det påvist 23fremmede arter i norske områder. Nordmenn styrer mot svarteliste -rekord.

Nye tall viser at finanstilsynsdirektør Morten. Der fastslås det at norske husholdningers gjeldsbelastning er på historisk høye nivåer. Mye av forklaringen tillegges den. Må du fjerne plantene du. Planter som både kan etablere og spre seg i norsk natur, og har stor økologisk effekt, ifølge Lisbeth Gederaas i Artsdatabanken.

I tillegg er arter er . Skal du handle inn planter til hagen? Pass opp for svartelistede planter, som kan skade det norske naturmangdfoldet. Denne listen inneholder gode alternativer til de vanligste verstingene.

Denne mandarinanda har blitt en del av en norsk stokkand-flokk som holder til i Volda. Bilde er gjengitt med tillattelse. Mandarinanda er vakker å se på, men er uønsket i norsk natur og er på den norske svartelista.

Dette er derfor en stor seier for naturmangfoldet vårt, sa tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft da loven ble vedtatt. Det betyr at hagesentrene ikke får lov . Sjekk om du har noen av dem i hagen din. Tekst: Tuva Bønke Grønning Foto: Lauri Rantala.