Norsk rødt og hvitt fe

Dyra er vanligvis røde eller sorte med hvite avtegn (flekker). Avlsarbeidet med NRF stambokføres av Kukontrollen, som er nasjonalt stambokregister. Blant annet har hver ku sitt eget helsekort der alle . Norsk rødt fe , den dominerende storferasen i Norge.

NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper.

Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . NRF – denne bokstavkombinasjonen som er blitt varemerket for norsk feavl i nyere ti kom inn i språket for vel år sia. Den gangen sto den for Norsk Rødt og Hvitt fe , en ferase som var i ferd med å etablere seg i landet i tillegg til de sju- åtte stedegne rasene som helt sia århundreskiftet hadde hatt sine revir i ulike . Stambok over norsk rødt og hvitt fe Bind IV. Kartongbind med sjirtingrygg.

Medvirker: Norsk avlsforening for rødt og hvitt fe.

Publisert: Hamar : Norsk avlsforening for rødt og hvitt fe. Annen klassifikasjon: 636. Materialtype: Tidsskrift. Overrumplet av Norsk Rødt Fe. Et lite innblikk i historien til de norske storferasene.

FINT EKSEMPLAR: Dølafeku hos Joar Skirbekk og Sølvi Westvang. De mest vanlige fargevariantene hos rasen er lett rød , svart, branda, svart med brun ål, sadla, bota og helt hvite dyr. Halvmåneformede horn er rasetypisk. Title, Medlemsbla Volumes 8-11. Author, Avlslaget for Norsk Rødt Fe.

Contributors, Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt Fe , Norsk Avlslaget for Norsk Raudt og Hvitt Fe. Original from, Cornell University. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Yibiunder en enkel seremoni ved landbrukshøyskolen i Indre Mongolia.

Nylig ble den første kalven av norsk avstamning døpt i smør i Indre Mongolia. En ny norsk bok forteller om.

NRF-storfeet er svarte og hvite. NRF- populasjonen er på vei til å bli en naturlig kollete rase. Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe (NRF).

Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk. Gener fra Norsk Rødt Fe oversvømmer nå stadig flere land i verden. Ringsaker-veterinæren har i. Geno Global på Hamar har. Ku – Norsk Rødt Fe (NRF).

Rasen er svært alminnelig i Norge. God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt ut over Norges grenser. Som for de fleste kuraser er hornene delvis avlet bort. En voksen ku kan melke 20–liter melk i døgnet. Kua er drøvtygger og har fire . Først krysset han med MRI (Meuse Rhine Issel), og etter hvert NRF ( Norsk Rødt Fe ) og SRB (Svensk röd og hvit bodskap).

Nieuwelaar mener NRF har mange av de samme egenskapene som de andre rasene han har brukt. Den har gått noe ne men samtidig . Hvordan er melkeytelsen?