Norsk rødt fe opprinnelse

Avlsarbeidet med NRF stambokføres av Kukontrollen, som er nasjonalt stambokregister. Blant annet har hver ku sitt eget helsekort der alle veterinærbehandlinger blir registrert. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Melkeproduksjon i Norge. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Norsk rødt fe , den dominerende storferasen i Norge.

NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . NRF – denne bokstavkombinasjonen som er blitt varemerket for norsk feavl i nyere ti kom inn i språket for vel år sia.

Den gangen sto den for Norsk Rødt og Hvitt fe , en ferase som var i ferd med å etablere seg i landet i tillegg til de sju- åtte stedegne rasene som helt sia århundreskiftet hadde hatt sine revir i ulike . Geomatikkseksjonen ved Skog og landskap. Men hva er egentlig en norsk storferase? Vi definerer ofte en husdyrrase som en dyregruppe hvor likheten mellom dyr innen.

God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt ut over Norges grenser.

Rasen er svært alminnelig i Norge. Som for de fleste kuraser er hornene delvis avlet bort. En voksen ku kan melke 20–liter melk i døgnet. Kua er drøvtygger og har fire . For å lykkes med avlsarbeidet er det viktig å ha nok dyr.

Et lite antall dyr av hver rase er selvsagt en utfordring for de gamle norske rasene som er igjen, men . Hvorfor er det sånn at Norge har en av verdens mest bærekraftige landbruk? Norsk_rødt_fe Bufret Sidet trønder- og nordlandsfe. AgriSearch sammenliknet 2importerte norske melkekuer og 2av den europeisk framavlede holstein-rasen hos nordirske melkeprodusenter. I denne idrettsgrenen ble det klar borteseier til Norge : Bonden tjener 78£, 7kroner, mer i året på en ku av rasen norsk rødt fe , enn av en holsteinku. Mangler: opprinnelse.

Energi- og proteineffektivitet hos Norsk. ERLING THUEN HÅVARD STEINSHAMN HARALD VOLDEN ULRIK. TUTEIN BRENØEOG ODD VANGEN1. Institutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap1.

Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og. Europeisk tamfe er spredt til alle verdensdeler, og er selektert fram til i en mengde forskjellige raser. En av disse rasene er den norske rasen som kalles norsk rødt fe , forkortet NRF.

Denne gir oss både melk og kjøtt, og er den mest utbredte rasen i Norge. NRF er opprinnelig en blanding av flere gamle norske storferaser, . Lely melkerobot på Jønsberg videregående skole, for å sammenligne laktasjonskurver, vektkurver, melkekvalitet og melkeatferd hos tre ulike genetiske grupper. Datasettet inneholdt observasjoner . Vidare er dei norske rasane nærmare omtala. Dette er ein kombinasjonsrase som er avla for både mjølk og kjøtt, men også for god helse og fruktbarheit.

Den har høg mjølkeproduksjon, og har sterke bein og gode jur. I tillegg kalvar den lett og er svært livskraftig. SNT har ikke slektskap av betydning med norsk rødt fe , som i dag dominerer det norske markedet fullstendig.

Vi vet at forbrukerne i stigene grad etterspør produkter som skiller seg ut både når det gjelder kvalitet og opprinnelse , sier administrerende direktør Randi Kvissel Haugen i Matmerk til . Charolais er et kjøttfe med opprinnelse eller utspring i området Charolais- Brionnais i Burgund. Geografiske ligger dette området omlag midt i. Det betyr at rasen i motsetning til den største storferasen i Norge , NRF eller norsk rødt fe ikke brukes til melkeproduksjon. Rasens force er kjøttproduksjon, men den . There are two kinds of . I gammelnorsk betydde fe opprinnelig.

Et eldgammelt Indo-Europeisk ord i Sanskrit for kveg er peku. Det er opphavet til ordet pecus på latin som opprinnelig hadde samme betydning, men seinere har fått betydninga penger. Vi bruker ordet fortsatt begrepet pekuniær om det som har med penger å gjøre.