Norsk rødt fe melkemengde

Norsk rødt fe , den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv.

Kunstig sædoverføring er en viktig . I avlsarbeidet har det ikke bare blitt fokusert på kjøtt- og melkemengde , men også på helse og fruktbarhet, noe som har ført til en bærekraftig rase. Tidlig ble det også tatt en beslutning om ikke å legge vekt på farge og utseende, noe som opprinnelig ble regnet som en kontroversiell beslutning.

Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk. Her registreres melkemengde en gan. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. Hornstatus (hornet eller kollet) og farge er spesielle særtrekk som karakteriserer de . Motivet har gjerne vært at mange produsenter opplever at . Tradisjonelt inneholder en kus jur ca.

Den moderne kua bærer derimot på liter.

Søk relatert til norsk rødt fe melkemengde norsk rødt fe vekt norsk rødt fe opprinnelse norske kuraser hvor mye melk produserer en ku per dag melkemengde pr. Datasettet inneholdt observasjoner på kyr fra første til sjette laktasjon. Melketid (Mtid ) ble beregnet fra variablene melkemengde og gjennomsnittlig melkestrøm, og følgende . Blant disse finner vi Sida. Melkemengden faller selvsagt litt i forhold til godt kulturbeite, men langt mindre enn på NRF.

Norsk Rødt Fe (høylinja og frisklinja), samt en gruppe gamle norske kuraser. Bøndene kunne da lære av hverandre, ved å se hva slags innsats i form av arbei fôr og avlsokse som ga uttelling i form av melkemengde og dens . Fremtiden for norsk melkeproduksjon. Avl for helse og fruktbarhet. Det er en langsiktig tenkning som har gitt resultater.

Det begynte med ville pattedyr. Etter hvert kom menneskene og begynte å jakte på dyrene, først for å få kjøtt til mat og skinn til klær. Senere lærte de å temme de ville dyrene.

De ble trekkdyr og kløvbærere, møkk ble til gjødsel og brensel, bein ble til redskap, skinn til klær og kjøtt og melk ble til mat og drikke. Nå har vi tilgang på dataprogrammer som gjør at vi kan planlegge, forutsi og styre melkemengden ut fra det som gir best økonomi og utnyttelse av ressursene på garden. Dette kaller vi strategisk fôring.

Råmelkspudding kalles også . Last ned Dyrevernalliansens faktaark om dyrevelferd og helse hos norske kuer. I USA blir melkekyr fortsatt gitt veksthormoner for å øke melkemengde. De fleste kalver av melkekyr (NRF, norsk rødt fe ) blir tatt fra moren rett etter fødselen. NRF-kyrne er avlet til å.