Norsk rødt fe horn

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Avkommet kalles kalv til de er. Melkeproduksjon i Norge. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Hornstatus (hornet eller kollet) og farge er spesielle særtrekk som karakteriserer de enkelte dyr.

Nedarving av farge Styres av ett genpar(ett gen fra mor og ett gen fra far) som bestemmer om kua blir rød eller svart. Norsk rødt fe , den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper.

Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . Et lite innblikk i historien til de norske storferasene. FINT EKSEMPLAR: Dølafeku hos Joar Skirbekk og Sølvi Westvang.

De mest vanlige fargevariantene hos rasen er lett rø svart, branda, svart med brun ål, sadla, bota og helt hvite dyr. Halvmåneformede horn er rasetypisk. Rasen er svært alminnelig i Norge.

God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt ut over Norges grenser. Som for de fleste kuraser er hornene delvis avlet bort. En voksen ku kan melke 20–liter melk i døgnet.

Kua er drøvtygger og har fire . Bonde Johannes Haug (80) røper hvordan han klarer å få kyrne sine til å bli rekordgamle. Uroksen oppsto i India for omlag millioner år. Men ein morgon me var litt tidleg ute, kneip me syndaren, ei svart ku med horn. Ho var så smart at ho stilte seg. Norsk Rødt Fe (NRF) er den kua det finnes mest av i Norge.

Både oksen og kua hos så vel tam som vill yak har horn. Den som kun tar spøk for . I USA er kjøttproduksjon i gang i Nebraska, og derfra har Langedrag og norske bønder kanskje mye å lære. Med utgangspunkt i svensk rødt fe, og innkryssninger av andre raser, har norsk rødt fe blitt avlet frem.

Dag Halvorsen to Big Horn Steak House (Sarpsborg, Norway). Har dere biff fra norsk rødt fe , eller skikkelig black angus? Vi har også noen gamle norske kuraser. Det betyr norsk rødt fe.

Mest kjent er nok telemarksku og ”sidet trønder og nordlandsfe”. Kuer som mjølker mye, er nesten alltid sultne. Trønderfe og Nordlandsfe.

Hos Dølafe, Vestlandsk fjordfe og Telemarksfe finn ein dyr med horn. SNT har ikke slektskap av betydning med norsk rødt fe , som i dag dominerer det norske markedet fullstendig. Ifølge Næringsmiddel Industrien viser testen Norges landbrukshøgskole og Matforsk har gjort på oppdrag for Matmerk . Superoksen Sitje mangler horn , men han er en racer til å parre.

To start page for Nasjonal digital læringsarena. Elin og Halvor Øiestad satser på livdyr og kvalitetskjøtt av limousinkveg. Nylig kjøpte de Norges dyreste ku – svangre Juanita.