Norsk landsvin vekt

Norsk landsvin er den viktigste rasen i norsk svineavl. De har ofte opphavslandet med i navnet på rasen, norsk landsvin , dansk yorkshire, tysk landsvin osv. Smågris er gris opp til kg vekt , slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet. Etter dette gikk utviklingen i retning av industrilandbruk.

I dag er norsk griseoppdrett regnet blant de beste i verden, og Norge har blitt en betydelig eksportør av fagkunnskap på dette området, selv om landet som sådan klart er den minste produsenten av . Bufret Lignende Nøkkeldata: Forskjellige navn: svin, gris, purke, råne, galte (kastrert hanngris) Raser i Norge: norsk landsvin , yorkshire, duroc.

Ved produksjon av tung gris, som blir slakta ved vesentleg over 1kg levandevekt , kan det være grunn til å unngå Duroc, da den har tendens til å avleire meir feitt enn dei . Jon Inge og Lene Skyrudsmoen har trolig de lykkeligste grisene i landet. Griser som lever ute året rundt og som dessuten får leve lengre og vokse seg feitere saktere enn de fleste andre. Det gir seg selvsagt utslag i smaken og spesielt for deres sjeldne mangalitsagriser.

Farrasen er nå renrasa duroc, og morrasen som Mehus bruker, er renrasa landsvin. Tidligere brukte vi renrasa landsvin far også. Ved kvartalsslutt veies omtrent halvparten av smågrisene fra fire av de åtte bingene med smågriser som går igjen i fjøset, for å finne ut en snittvekt.

I de siste årene har det spesielt vært lagt vekt på moregenskapene i avlsmålet. I Norge er vi stolte av vårt landsvin , som fram til nå har vært den dominerende griserasen, ikke bare som mor- rase, men også i form av ren farrase eller som kryssing i.

Avlsmål for Norsvin landsvin. Med mye landsvin har en vanligvis prakti- sert en sterk fremfôring, og det har ikke vært stort fokus på fôrforbruket. Tilvekst hos moderne og genetisk gamle norske Landsvin. Kjøtt som prosent av slakteskrotten. Kjøttprosent fra til 1kg levendevekt hos moderne og genetisk.

Godkjenning av forsøket utløper (dato): ____________. Bestilling av stamme, antall, vektklasse. Antall: Forventet oppstallingstid: __. Dato for uttak: Spesielle ønsker ved oppstalling: . Forskere vil lage tøffe griser og kyr som vil spise norsk fôr, og som gir oss rikelig med kjøtt og melk.

Gravenstein og Åkerø – det ble vel for smått, for få kilo på handelsmannens vekt. Erfaringene med norsk landsvin i det internasjonale markedet har gitt oss mye kunnskap om våre raser sine styrker og svakheter ved ulike driftsopplegg. Tilbakemeldingene fra disse markedene er stort sett positive, men at det er behov for legge større vekt på styrke og holdbarhet på norsk avlsmateriale.

De ulike avlsmålene er i prosent. Svineraser i norsk slaktegrisproduksjon. Den har utgangspunkt i . Formålet med norsk svineavl er å bidra til økt konkurransekraft for norske.

Norsk Landsvin for å sikre en videre økning i antall godt voksende avvendte.

I tillegg blir fødselslengde . Notering purker og råner nr. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling. Grunnen til forskjellene i storfe- og svineavlsstrategiene er at det i storfeavlen legges mer vekt på andre kvaliteter enn krysningsfrodigheten og antall avkom i avlen, selv om fruktbarhet også er viktig i storfeavlen.

Julekvelden står for døra. Norske familier samles i de tusen hjem til et festmåltid. For å sikre denne viktige egenskapen vektlegges den tungt i avlsarbeidet.

En fantastisk avlsutvikling . En Hampshireslaktegris er et produkt av en tre-rasekryssing mellom norsk Landsvin og den nederlandske TNsom morrase, og Hamphire som farrase.