Norsk kylling flytter

Går videre med fabrikkplaner i Orkanger og Malvik. Sier Orkdal kommune ja, blir det der, sa Ole Robert Reitan til Adresseavisen sist uke. Det er selvfølgelig ikke gunstig med tanke på avstand for kyllingarbeiderne . På et allmøte fredag ettermiddag får de 3ansatte vite om fabrikken flyttes fra Støren til Orkdal eller Malvik.

Rema med ny milliardsatsing.

Hvis de velger Orkdal, frykter jeg for at kyllingproduksjonen på Steinkjer og sørover i fylket kan stå i fare, sa Kjølstad Grande til Trønder-Avisa tidligere denne uka. Ole Robert Reitan sier de skal fortsette samarbeidet med kyllingbønder i Midt-Norge når kyllingslakteriet flytter fra Støren. Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for . Kroksjøer er områder der elver har gått i svinger og legger igjen masse, før elveløpet flytter seg og gamle elveløp blir liggende igjen. Kritiserer bygging av kyllingfabrikk på matjord.

Det tror ikke Lars Morten Rosmo i Jordvernalliansen er en god løsning. Leder i Jordvernalliansen i Trøndelag Lars Morten Rosmo mener Orkdal .

Midtre Gauldal kommune har på kort tid klargjort et stort . Hvor mener du de bør flytte ? Det er gledelig at Malvik kommune nå ser ut til å våkne. De lover at jorda fra tomta ikke skal gå tapt, og stiller krav om jordflytting. Nibio vært involvert i flere prosjekter med flytting av matjor . Overproduksjon og flytting av produksjon rundt om i landet ettersom hvilke kjeder som skriver avtaler med hvem skjer forholdsvis ofte.

Nortura sine kyllingbønder nord i Trøndelag ble oppsagt og produksjon flytta til. Rogaland hvor flere hus har stått tomme før det. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Dermed mister kommunen rundt 3arbeidsplasser.

Svært grovt anslått vil det koste ca millioner kroner å flytte matjorda oppover i dalen. Orkla Landbruk mener Furumoen representerer noe av det beste kornarealet i Norge. I tillegg vil selskapet . Kylling AS flytter hele sin virksomhet ut av Støren.

Norsk Kylling-fabrikken.

Regionrådet mener dette området er godt tilrettclagt for en. Marthinsen kommer senest fra stillingen som administrerende direktør i Bakers, og nå flytter han til Midt-Norge for å bo nære sin nye arbeidsplass. Innmari viktig at de blir her.