Nordlandsfe til salgs

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 04. Avlslaget for STN ønsker alle medlemmer og andre STN-interesserte velkommen til årsmøte og treff ved historiske Erzscheidergården i Røros sentrum. Det blir som vanlig årsmøte, faginnslag, festmiddag og årsmøtefest på lørdag.

Arrangementskomiteen har lovet lokal musikk til festen. Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste fra avlslaget for STN. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og selger og er avlslaget uvedkommende.

Gardsbruk med STN-besetning til salgs på Kvikne i Nord-Østerdalen. Sidet trønderfe og nordlandsfe Lokalmat – Bransjeportalen for lokalmat for hele Norge – Matmerk. Det tar som oftest ikke så lang tid fra dyr blir annonsert for salg til de er kjøpt. Enkelte ganger er det nesten konkurranse mellom kjøperne. Avstand ser ikke ut til å ha noen betydning for hvor langt en vil reise for å få tak i dyra, skriver Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe på sitt nettsted.

Rasen er et resultat av avlsarbeid innen forskjellige midt- og nordnorske raser, som etterhvert ble slått sammen til sidet trønderfe og nordlandsfe. Rundt århundreskiftet slo et nytt avlssyn, kjent som stedegenhetslæra, . Boka er rikt illustrert, med rundt 2fotografier, hvorav mange ikke har vært publisert tidligere.

Boka koster kr 40- og kommer i salg fra 7. Tall fra årets telling av antall avlskyr viser en fortsatt nedgang for antall avlskyr av rasen telemarkfe. Foto: Anna Rehnberg, Skog og landskap. Mor og datter av rasen Nordlandsfe , eller Trønderfe og Nordlandsfe (STN) som er den offisielle betegnelsen på rasen.

Disse er blant de få igjen som kan gi rasen et løft – om Roderick Sloan får det som han vil. STN Sia Trønder og Nordlandsfe besetning til salgs. Likeså vil vi ha inntekter av fra salg av boka i årene som.

Derav også navnet rørosfe. Navnet sidet er en type fargefordeling som er vanlig i de tradisjonelle nordiske ferasene. Gården har en liten besetning med Sidet Trønderfe og Nordlandsfe , en gammel vernet lokal kurase. Dyrene er vakre, kloke og. Etter noen lange utfarter for å se på dyr til salgs , uten at det resulterte i kukjøp, stoppet jeg i Oppdal på vei hjem, nedbrutt over at det var så vanskelig å finne en bra ku.

Jeg kjøpte en kopp kaffe, . Fleire av dei gamle norske rasane har lenge vore trua, men for første gong sidan dei starta registrering og telling, går talet på avlskyr opp for alle gamle rasane. Aller mest aukar talet på sidet trønderfe og nordlandsfe (sjå tabell under). Kvaliteten på dei gamle rasane har blitt betre, men det er framleis meir . Og nå håper sekretæren i avlslaget for Sidet Trønder- og Nordlandsfe på en ny vår for dyra.

Det er i hvert fall en stadig stigende etterspørsel etter kvalitetsvarer, sier han. Gammelkua kan nå danke ut års forskning og avl, i alle fall på smak mener direktøren i Matmerk. Sammenliknet med tradisjonelle . Det er svært positivt med den generelle framgangen til de alle seks truede storferasene i Norge, sier Nina Sæther, leder for Norsk . Please type your content here.

Lørdag, på Røros folkebibiliotek, lanserte Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe boka om avlsarbeidet med røroskua.