Nonner trondheim

Birgittasøstrene i Trondheim. Carmelitas 25- års jubileum . Siste byggetrinn var kirken som ble innviet 2. Til venstre for kirken sees en del av klosteret og presteboligen. Til høyre sees en del av gjestehuset.

Enza, søster Elda og søster Edith, alle fra. India og Mexico, driver hun klosteret like ved et av Trondheims større kjøpesentre. Her er det plass til nonner og et stort antall besøkende.

Bønn er klosterlivets pulsslag. I bønn lærer Kristus oss å elske. Jesus Kristus er vår tro og vårt håp. Han led for oss, spikret til korset,.

Jeg fikk ikke tanken om det å være nonne ut av hodet. Jeg måtte bare prøve det, sier søster Ingeborg-Marie. Ser unyttig ut Det var foreldrene hun delte nyheten med først.

For dem var det vanskeligste at datteren bare kunne ta ferie for å besøke dem i Trondheim rundt ti dager i året, forteller hun. Det forteller Torbjørn Olsen, tidligere generalvikar for den katolske biskopen i Trondheim. Kan vi få en samtale med deg, spør avisen. I to år har yoga- nonnene holdt hus vegg i vegg med Trondheim Yogasenter. Det er langt fra noen tilfeldighet, deres egen tilværelse er basert på daglige yogaritualer, hvor både kroppslige og mentale teknikker skaper balansen mellom kropp og sinn.

Dessuten er både Shoba og Basanti tilhengere av den . Müller smiler vennlig, men det er hans . Klostrene var for både munker og nonner , men de bodde adskilt i hver sitt kompleks med en felles kirke. Til hver klosterkirke var nonner under ledelse av en abbedisse. Sykehusets søstre bodde etter denne ombygningen på hybler i byggets fjerde etasje.

Karmelitt- nonner har opprettet Karmel-klosteret i Tromsø (søstre), cistercienserinner har opprettet Vår Frue av Tautra kloster på Tautra, og St. For øvrig er en rekke ordener virksomme i Norge.

De fleste av disse ordenene er ikke monastiske, . I helga åpnet et nytt buddhistisk tempel i Trondheim. Tilsammen munker og nonner fra sju forskjellige land var til stede for å velsigne det nye tempelet. Det nye tempelet på Tiller i Trondheim vil koste millioner kroner og er finansiert av donasjoner fra buddhister fra hele verden. I Roma tas han vare på av katolske nonner og venner fra menigheten i Trondheim. På den tida fanst det berre nokre få katolikkar i fylket.

Vi måtte leite dei opp mellom . Både i dette bispedømme og i Trondheim har jeg en polsk prest som stedfortreder, sier biskopen. Posten kjenner til at søster Elaine i minst tre brev til biskopen forsvarer fader Irek mot anklagene. Biskopen selv satt ikke pris på engasjementet. Noen av nonnene har deltatt i menighetsarbeidet, . Først står det: Nonnen på Tiller synes det har vært altfor mye omtale .