Nofence storfe

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Det peker framover mot å kunne gjeninnføre beitebruk i norsk utmark, sier han. Nofence , Batnfjordsøra, Norway. Men også på Storøya endte det med at Mattilsynet stoppet bruken av NoFence. Det skjønner ikke Krzywinski . Revolusjonerer landbruket med norsk beiteteknologi.

Bare i Norge er det millioner beitedyr i form av sau, geit og storfe. I Brasil er tilsvarende tall millioner. På verdensbasis mer enn en milliard. Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst fysiske gjerder . Reinen går i store flokker over enorme områder på fjellet.

Innimellom trekker de inn i uønskede områder med hyttefelt, landbruksarealer og trafikkert vei og jernbane. Nå har forskerne ved Bioforsk Nord Tjøtta testet NoFence virtuelle gjerder på rein under kontrollerte forhold. Geiter og storfe på beite med virtuelle gjerder. Både geiter og kyr ser ut til å innrette seg fint når fysiske gjerder blir erstattet med elektriske klaver, viser ny NMBU-forskning.

Ligner på NoFence sin løsning med tanke på signaler dyrene opplever. Vi i NoFence har definert løsningen mer. Pilotserie skal produseres og testes i samarbeid med store , krevende kunder.

Forsøk skal gjennomføres over lengre tid. Kommersialisering og salg. Bioforsk Økologisk er med på dette prosjektet fordi vi ser det som viktig å få brukt de store beiteressursene i utmarka, og at beiting i sikre omgivelser er god dyrevelferd. Han har nylig etablert selskapet NoFence hjemme i Gjemnes på Nordmøre.

For storfe , ammeku og tamrein mener han halsbåndet kan bli et driftsmiddel i tradisjonell kjøttproduksjon. Innsparingene ligger i mindre. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Prototyp klar for testing i . Et på sau, et på geit og et på storfe i tillegg til forsøk på tamrein. Disse forsøkene ønsker vi å gjennomføre for å være mest mulig sikre på at teknisk funksjon har ønsket stabilitet over tid.

Målsettingen med prosjektet har vært å gjennom utprøving, vurdere om bruk av NoFence er en effektiv og sikker måte å . Må ha på minimum alle mordyr. Viktig med stort område slik at dyra er trygge på grenser. De strømførende halsbåndene til gründeren av NoFence , Oscar H. Teknisk Ukeblad har testet systemet,. Klimaforandringene blir bare større.

Berntsen, ser litt farlige ut. Det er stor enighet om at beitedyr er en god løsning, det er ikke ønskelig å sprøyte ned store områder, forklarer han. Det virtuelle gjerdet til NoFence kan revolusjonere hele landbruksnæringen, både globalt og i Norge. Med det virituelle gjerdet til NoFence kan beitedyr som geita utnytte utmarka mye bedre. I første omgang er NoFence utviklet for geiter, men det er satt i gang prosjekter for bruk på storfe også.

Hindringane er rydda av vegen. Tilsvarande system for storfe blir testa ut. Vi skal bidra til bedre dyrevelfer enklere dyrehol bærekraftig matproduksjon og bedre utnyttelse av arealressurser i hele verden.

Lovende forsøk med GPS-klave på storfe. NRK – Nyheter – Distrikt – Møre og Romsdal 28. Nye forsøk tyder nemlig på at den spesielle teknikken også kan brukes på store dyr.