Nitrifiserende bakterier

Nitrifiserende bakterier – Aerobe kjemolitotrofe bakterier som kan bruke redusert uorganisk nitrogen som elektronkilde og bikarbonat som karbonkilde. Utfører nitrifikasjon i jord og havvann (oksidasjon av ammonium til nitrat). Nitrosomonas, Nitrosococcus, . Biologisk omdanning av ammonium til nitrat i jorda via ammoniumoksiderende bakterier.

Ammonium oksideres først til nitritt vha. Nitritt oksideres videre til nitrat vha.

I nitrifikasjon deltar nitrifiserende bakterier som foretar dissimilatorisk nitrogenoksidasjon av den reduserte formen av nitrogen (ammonium i pH- likevekt med ammoniakk). Den aerobe nitrifikasjonen skjer i to trinn: ammoniumoksiderende bakterier oksiderer ammonium til nitritt. Disse bakteriene (nitrifikasjonsbakterier, tidl. kalt nitrobakterier) er autotrofe. De får sin energi fra nitrifikasjonen.

Denne er særlig basert på ammoniakken . De kjemoautotrofe bakteriene kan bygge energirike forbindelser av energifattige uorganiske forbindelser. De skaffer seg energi fra uorganiske nitrogenforbindelser samtidig som de gjør nitrogenet tilgjengelig for planter. De organismene som kan bruke karbondioksid som karbonkilde, er autotrofe.

Heterotrofe bakterier er avhengige av organiske . I lærebøkene står det nemlig at det er to ulike typer nitrifiserende bakterier som står for all oksydasjonen av ammoniakk (NH3) til nitritt (NO2-) og senere nitrat ( NO3-). Det viser seg at disse bakteriene sannsynligvis er langt mindre viktige i nitrogenkretsløpet enn tidligere antatt. I stedet ser det ut til at brorparten av jobben kan . Nitrifikasjon beskriver den bakterielle prosessen der omdannelse av fiskens primære nitrogenholdige ekskresjonsprodukt skjer, – det toksiske ammoniakk ( NH3) omdannes til nitritt (NO2-) som oksideres til nitrat (NO3-). De heterotrofe bakteriene er i forhold til de autotrofe nitrifiserende bakterier relativt hurtigvoksende og vil . Usynlige og svært nyttige innbyggerne i akvariet – nitrifiserende og denitrifiserende bakterier.

Proteiner og nukleinsyrer blir spaltet til aminosyrer og nukleotider som bakteriene bruker til sin egen vekst, men det nitrogenet som blir igjen blir frigjort som ammoniakk, NH3. Derutover skal det selvfølgelig også være denitrifiserende bakterier til stede, som kan omdanne og oppta den energi som oppstår under prosessen. For at de oksygenfri forhold kan være til stede foregår prosessen i eller like under rotsonen , hvor oksygenen ikke ordentlig kan nå ned.

Ettersom nitraten ikke kan binde seg til . NO3- er hva plantene foretrekker. Denitrifikasjon: Jorda-Atmosfære. Bakterier bruker nitrat til celleåndingen . H til pH og var ca. Disse observasjonene indikerer at pH bør være opp mot for å få effektiv nitrifisering i biofilteret.

Fravær av organisk materiale i de påfølgende kamrene sikrer en ultratynn biofilm på filtermediet, og sørger dermed for optimale forhold for nitrifisering. Teknologi basert på et fast luidisert .

Ni luften og disse kan f. N overført videre i næringskjeden? Forfattere: Sverdrup, L. Publikasjonstype: Egne utgivelser. Utgivelsesår: 16-OKT-02. Avdeling: Bioforsk Jord og Miljø – Ås. Fagområde: Jor vann og miljø.

Flytende filtermedie for fersk og saltvannsakvarier, den raske problemløseren. Opticlean inneholder effektive aktiverte mikropartikler fra meget rent Clinoptilolite, ett naturlig mineral. Mineralet binder tungmetaller og bakterier til seg, så de kan bli filtrert bort i filtret og i saltvannsakvarier også skummet ut. Bla i katalogen online eller bestill papirutgaven av den nyeste katalogen fra AQUACULTUR.

Startkultur for biofilter. Spar tid ved oppstart av biofilter! ABIL en flytende kultur av levende nitrifiserende bakterier. Produseres av belgiske Avecom. Brukes i ferskvann og sjøvann .