Nettinggjerde sau

Nettgjerde med Poda Supernett eller det orginale Poda gjerde med Insultimber sikrer et effektivt gjerde med minimalt av velikehol og en levetid i særklasse. Høres absolutt ut som om Sau Bonde kan det med å sette opp solide gjerder så får du det til på den måten har du nok gjerde i mange år! Her i distriktet er det imidlertid nesten ingen som buker nettinggjerde lenger. En bruker mm ståltråd i to eller tre høyder alt ettersom det er . Nettinggjerde eller Strøm til sau innlegg 7. Flere resultater fra gardsdrift. Gjerding av spælsau innlegg 5. Leveres ferdig montert med stolper laget av PVC med en kraftig stålspiss.

Alle tråder er strømførende, unntatt den nederste som ligger i direkte kontakt med . Beiteområder kan meget raskt og enkelt endres og flyttes, dette gir bedre utnyttelse av beitet. Selv en utrenet person kan stenge av meget raskt . Kan en gjerdeavtale tinglyses? Er det spesielle krav til utseende til et gjerde ? Hva sier lovverket om bruk av piggtråd? Hva er regelverket rundt ferister? Har man lov til å sette opp sperregjerde på annen . Geir Ove Salte Fuglestad Bruk.

Da vi har totalfredet kulturmiljø var det viktigt for oss å få ett gjerde som fungerer i tillegg til at det passer fint inn i omgivelsene – det gjør Veshovda! Anders Schanche Rettedal Grisebonde og Sau. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. Elektrisk nettinggjerde for sau , geit og gris. Hvordan begrepet ”nytte” tolkes, vil bli omtalt nærmere under ”hvordan tolkes.

Er gjerdet slik at sauen ikke tror den kommer seg over, forsøker den ikke. Kraftfullt el gjerde til storfe, sauer , hester og vilt. Sauer og lam kjem i ei mellomstilling, medan ein til storfe og hest kan klara seg med enklare gjerdeløysingar. Permanent nettinggjerde (tradisjonelt sauegjerde).

Tekst og foto: Torbjørn Moen. Korrekt bruk er vanskelig å få til på hytta, og gjerdene vil kreve daglig tilsyn. Denne sommeren vil de være . For eksempel tror vi dette gjerdet kan bli nyttig for å gjerde sauer ute fra områder der de er utsatt for alveld eller flåttbårne sjukdommer, som vi også forsker på. Men det kreves mer utprøving og dokumentasjon, spesielt i forhold til dyrevelfer før et slikt system eventuelt kan komme i praktisk bruk, sier han. Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl.

Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Det slår Mattilsynet fast. Sett staurene tett slik at ikke trådene henger, og avstanden fra bakken til første tråd blir jevn. Godt gjerdehald er grunnlaget for god beitedrift, er arbeidssparande for husdyreigaren, og det skapar fred mellom grannar.

Redaktøren av denne sida har opparbeida seg ymse erfaringar med gjerde for sauer og geiter. Og vil prøva å formidla nokre av desse erfaringane. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven, fordi oppføring av gjerde kan være et tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen. Er det jordbruks- eller skogbrukseiendom på en av sidene, skal gjerdet være minst m høyt og så sterkt og tett at det hindrer hest, storfe og sau å .