Natur norge

Men norsk natur har i løpet av de siste hundre årene blitt utsatt for kraftig økt press i form av menneskelige inngrep og påvirkning. For drøyt hundre år siden kunne omtrent halvparten av vår natur kunne betegnes som villmarkspreget (dvs. mer enn kilometer fra tyngre tekniske inngrep). I dag er det i underkant av prosent . Det kan ha vært isfrie fjelltopper over isbreen gjennom hele siste isti og disse kan ha vært leveområder for organismer.

Det vet man imidlertid lite om. NiN håndterer også naturvariasjonen på ulike skala gjennom de såkalte Naturmangfoldnivåene, .

NiN består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø og er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur. Naturen på Senja er et tverrsnitt av norsk natur , med alt fra rolig landskap med myrer, høyfjell, furuskog og skogklede lier. Du kan oppleve Senja gjennom en vakker sjøreise med hurtigruten. Les også: Nasjonale turistveier: Senja. De fleste tar for gitt at forvaltningen vet nok om naturen til å ta vare på den på en god måte.

Det er dessverre ikke tilfellet. Virkeligheten er at det finnes langt mindre urørt natur i dag enn for bare noen tiår siden. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for.

Jeg elsker naturen , og dette er etter min mening den beste måten å fange den på.

En kjapp titt på Morten Rustads videoer av norsk natur , og det blir tydelig at det er noe helt unikt på gang. Bølgende skyer som sakte kjærtegner fjelltopper, og bittesmå mennesker som svirrer rundt som maur i digre panoramaer. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. Norge – men blir kartene bra nok? Du kan klikke på bildet for å bla deg videre til neste bilde.

Opplev den norske naturen gjennom de fantastiske bildene til fotograf Vegard Breie. Se flere bilder fra fantastiske Lofoten i dette Fotoalbumet! Lofoten en tidlig vintermorgen med arktisk lys fra en fantastisk soloppgang.

Så kunne jeg ha sitert en av våre store forfattere, kanskje Aasmund Olavsson Vinje: No . Mosjonister har sjelden hatt flere muligheter til å slite seg ut i mektig natur. Her er noen av de mest ekstreme opplevelsene. Ledig stilling: leder kommunikasjon og organisasjon. Ti påstander om norsk olje og gass . Hva med en nordlysweekend i det vakre nord? Eller en dresintur på en nedlagt jernbane?

Gi et gavekort på en naturopplevelse, det gir et minne for livet. Inngrepsfri natur deles inn i tre kategorier: Villmarkspreget natur er natur som er. Dataene som danner grunnlaget for .

Få kunnskap om naturen , veilederkompetanse og praktiske ferdigheter i ulike typer friluftsliv. Hold deg oppdatert på hva som egentlig skjer. Natur og Ungdom har ledig stilling som koordinator for vårt russlandsprosjekt. Målet med prosjektet er å tilrettelegge for samarbeid mellom norske og russiske miljøvernere.

CALANUS HELSE AS, SORTLAND Jobbdirekte.