Når på året kalver kua

Mye av norsk storfe står på bås og i trange binger mesteparten av året. Når kalven er født, slikker hun den ren og de første dagene etter fødselen forlater hun kalven kun i korte perioder. Kua blir gjort drektig en gang i året for å holde produksjonen oppe. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Avkommet kalles kalv til de er . Bufret Lignende Og når kviga er litt over et år, kan hun bli drektig.

Det vanligste er at kviga blir parret eller inseminert rundt. Når kviga har fått sin første kalv , er hun blitt ku. Etter det pleier kua å få en kalv i året i mange år framover. De fleste kuer får fra til kalver , og blir gjerne .

En melkeku får vanligvis kalv en gang i året. Det er viktig at kalvene har et godt miljø ved fødsel og har god tilgang på den ekstra næringsrike råmelka, som er den første melka kua produserer etter kalvingen. Noen storferaser er avlet fram for å produsere kjøtt.

Storfe har ikke fortenner i overmunnen. Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig. Kua er rastløs og urolig og står med et glansfullt blikk.

Den kan stå og raute under første halvdel av brunsten. Den står ofte når andre har lagt seg. NRF- kua blir kjønnsmoden og viser første brunst når den er om lag 1måneder gammel. I gjennomsnitt kalver kyr i Norge første gang når de er mellom 25 . Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Riktig fôring i tørrperioden og den første tiden etter kalving gir et godt grunnlag for høy melkeproduksjon, god helse og god fruktbarhet hos kua.

Kua legger da igjen kalvene , og hun søker opp godt beite for å kunne produsere den proteinrike og feite morsmelka. Kalvene dier mora det første halvåret , mens den gradvis øker inntaket av planteføde. Er været godt, får de gå ute helt til begynnelsen av oktober.

Når vi da tar dem inn i fjøset, vil de fleste være rundt ett år gamle.

Vi kaller dem da for kviger, og de vil bli inseminert i løpet av november og desember. En liten gutt forklarte hva en kvige er på sin egen . Deres liv er ikke annet enn kontinuerlig hardt arbeid under miserable levekår. Under gode forhold kan en ku leve i år. Tidlig utslitt av fysisk og mentalt stress, slaktes imidlertid de fleste rundt fire-fem-årsalderen. For å holde jurene i gang, må hun føde en kalv i året som hver gang taes fra henne straks . Etter at hun fikk melkefeber for noen år siden anbefalte dyrlegen at hun ikke fikk flere kalver , forteller 80-åringen.

Skeivhodno gått ute hele året , men hun sover inne hver natt. Når det mørkner om kvelden vipper hun opp kroken med hornet og går inn på egen hån forteller bonden. Når vi kjøper melk, ost, og smør, bør vi tenke på husdyrhold og dyrevelferd.

Dyrevelferd i økologisk husdyrhold er bedre,. En ku av NRF-rase, norsk melkerase, har en god dyrevelferd om sommeren, spesielt hos denne flinke bonden! Melkekyr må føde en kalv i året for å fortsette å produsere melk. Det er snømengden som avgjør når slike forflytninger skjer, og det er særlig kuer med kalver som må vandre til andre beiter da kalvene med sine kortere bein har større problemer enn de voksne dyra med å ta seg . De blir derfor kunstig . Ligger kalven rett vil det som regel gå greit på ei voksen ku er det ein kvige følge eg meir me dei er ofte trangere og kan trenge meir hjelp.

Skal ei hjelpe bør ein huske på reinslighet, når ein får tak i beina kan ein dra forsiktig, det viktigste er ofte å holde så kalven ikkje går til bake mellom riene til kua. Det bidrar til matproduksjon, bosetting, opprettholdelse av kulturlandslap og forsyningstrygghet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Gjennomsnittlig drektighetstid for.

Generelt har kyr lengre drektighetstid (2dager i snitt) enn kviger (27dager i snitt), men drektighetstiden kan variere fra. Drektighetslengden blir påvirket av . På bås har kua knapt plass til å røre seg. Dyrevernalliansen har Stortinget vedtatt at båsdriften skal avvikles til fordel for løsdrift, men dette er planlagt å ta over år.

Er det ikke naturlig for kuer å gi melk da? Joda – når de føder kalver så.