Når blir lam til sau

Det blir slaktet ca millioner lam i Norge, og det er en målsetning å øke dette, men en begrensende faktor er tilgjengelig grovfôr produsert på gården. Lam er krydret av naturen, og det er ikke rart at norsk lam er i verdenstoppen når man ser hvor de lever og hva de spiser. Vi kan her se en fot, mulen og tunga til et lam som snart blir født. Når hodet er ute, kommer som regel hele lammet raskt ut. Når lammet fødes, ryker ofte fosterhinnene slik at lammet får frie luftveier og kan puste.

Når man slakter sauer hvor skinnet skal selges med ulla på (saueskinnsfell), blir ikke sauen klippet.

Finsk landrase er kjent for å få mange lam , voksne søyer kan få opptil 5-lam. Lammene kan patte mora og stå i løpet av få minutter. Begge kjønn blir kjønnsmodne i løpet av første leveår. En vær kan parres med opptil 1søyer i året, men når brunsten blant søyene i flokken er synkronisert bør en ikke satse på at væren . Det er da vel vanlig at man slipper vedden løs i tikkeflokken sist i november, så lammene blir født i slutten av april?

Tikker som ble født om våren pares om høsten og får lam sjøl når de er ett år gamle. Noen henger en innretning rundt . Sende lam til slakt og litt aent innlegg 10.

Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende I dag er det over én milliard sauer blir beitet i ulike deler av verden, spesielt Kina, Australia, Storbritannia og India. Fremmede lam som forviller seg inntil, kan også bli akseptert som egne, men etter timer blir de forkastet. Innen dager kjenner søya igjen lammet sitt på brekingen og utseendet.

Sauer kommuniserer med kroppsspråk, lyder og lukt. Sauene holder kontakten ved å breke til hverandre når de går spredt. Den vidtrekkende og nyanserte brekingen er særlig viktig for kontakten mellom søya og lammet hennes. Måten sauen holder hodet på, kan signalisere sinne eller at den vil unngå en . Værlammene danner egne flokker når de blir kjønnsmodne.

Sauer er fredelige dyr, men værene kan sloss i brunstperioden når de konkurrerer om søyene. De kommuniserer med kroppsspråk, lyder og lukt og breker for å holde kontakten når de går spredt. Siste prognose fra Nortura anslår at millioner lam og 170. Lammet gjenkjenner mora på brekingen og . Litt avhengig av slaktevekt per dyr blir dette omtrent 25. Dette vil i så fall være den høyeste produksjonen på ti år, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg til NTB.

Men det er viktig å klippe søyene før lamming. Det er mye letter for nyfødte lam å finne fram til spenene med nyklipt mor. Men klippinga må helst skje minst uker før fødselen slik at vi unngår feilstilling på fostrene som nå er store og ikke kan bevege seg så mye inne i søyelivmora.

Når sauer blir klipt, må de sitte på ”rumpa ”,. Ved behov for å skyve slakting ut over ønsket slakteuke, blir det ytet et tillegg på kr pr kg. I tillegg garanterer slakteriet for prisen i den ønskede uka. Dette er aktuelt i slaktesesongen når innmeldingene blir høyere enn kapasiteten, og vi må forskyve slaktingen. I blindtester greier ikke folk flest å smake forskjell på kjøtt fra et ni måneder gammelt lam og fra en fem år gammel sau.

Men når du vet hva du spiser, endres også smaksopplevelsen, i tråd med holdningen du har fra før. Får vi informasjon som er positiv, har vi en tendens til å like maten bedre. Når forbrukere blir bedt om å velge mellom lam og sau , velger de fleste lam.

Resultatene fra Nofimas undersøkelser viser derimot at mange i blindtest ikke smaker store forskjellen mellom sau og lam , og de fleste syns det smaker like godt. Dag Høiholt-Vågsnes, Bonde. Det normale i lammeproduksjonen har vært å fôre ikke-slaktemodne lam utover høsten for å hente en økonomisk gevinst. Hvor lurt er dette med tanke på hva vi kan vente av høstprisløypen i årene fremover? Når lammet er født og får i seg råmelk innen det første døgnet, blir lammet også immun mot sykdommen.

Denne immuniteten er kortvarig, og hvor lenge beskyttelsen varer avhenger av hvor sterk råmelken er (konsentrasjonen av antistoffer), hvor mye råmelk lammet har fått i seg, om det har fått råmelken i . Det er lurt å ha klart termometer i tilfelle dyr blir syke. Kroppstemperaturen ligger normalt mellom 35-40ºC hos en voksen frisk sau. Til det nyfødte lammet : Rett etter fødsel er navlestrengen åpen og jodspray desinfiserer og kan holde uønskede bakterier unna. Sørg for at alle nyfødte lam får nok råmelk, ca.

PÅ BEITE: Sauer dør på beite også uten at rovdyr har skylden, skriver innsenderen. Andersen publiserer i denne avis opprivende foto av i hjel reven sau. Daglig kost i norske aviser.

En av de eldste domestiserte dyr, brukt i tusener av år for å få kjøtt og ull. Dyrevelferd hos lam og sau er mye bedre enn dyrevelferd hos kyllinger, burhøns og griser. Dårlig tilsyn og avl fører til en del dyrevelferdsproblemer.

Det blir lettere for lammene å finne spenene når sauen er klipt. Vi velger å ikke gå så mye inn på sykdommer i drektighetstida nå, da neste innlegg vil omhandle dette. Ved å skrive inn mailadressen din på . Sauen er dessuten svært nøysom og flink til å finne seg mat når den får gå ute i det fri.

De lammene som ikke skal blir brukes til produksjon av ull og nye lam , slaktes fra høsten. Det finnes fremdeles ville sauer over store deler av jorden (unntak: Australia, Sør-Amerika og Nord-Europa).