Næringspyramide

I et økosystem går det en strøm av energi som avtar jo høyere opp i en næringskjede man kommer. En næringspyramide forteller om hvordan energi fra de organismene på lavere nivåer i næringskjeden tapes etter hvert som man kommer høyere opp. Produsentene (planter) vil altså inneha en større mengde energi enn de . Se figur og nærmere beskrivelse, næringskjede.

En næringspyramide er pyramide hvor dyret som spiser plantene er på bunnen av pyramiden så kommer et dyr og spiser opp dyret som spiser plantene. Nedbrytere er dyr som spiser døde planter eller dyr.

Det eneste de spiser er kjøttet, ikke skjelettet. Oppslagsor Ordbokartikkel. Næringspyramider viser hvor mye energi hvert av leddene i en næringskjede representerer.

I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet næringspyramide. Creative Commons license icon. Om denne læringsressursen. Skildrar viktige begrep innafor økologi.

Planteproduksjonen, eller primærproduksjonen, i havet utgjøres i det alt vesentlige av mikroskopiske planter, ikke større enn noen tusendels millimeter store, men med tette konsentrasjoner. Det er den store forskjellen fra planteproduksjonen på land som består av store .

Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Betydningen av næringspyramide : Et diagram som viser de relative mengder av energi eller materiale, eller antall av organismer innenfor hvert trofisk nivå.

Finn synonymer til næringspyramide – på Kryssordkjempen. Ord som begynner med med næringspyramide. En oversikt over hvordan energien og biomassen minker utover i en næringskjede kalles en.

Dette er mengden biomasse eller energi som går videre fra ett trinn til det neste i en næringspyramide. Noen eksempler på slike faktorer i et økosystem er bakterier, gress og harer. Det største antallet individer av en bestemt art.

Gamle eksamensoppgaver: Økologi 5D. Utarbeidet av Naturfagsenteret. Figuren til høyre viser en næringspyramide. Hva illustrerer en slik næringspyramide ? Hva symboliserer de ulike leddene?

Hva er årsakene til størrelsesforskjellen mellom leddene? Hvilken funksjon har nedbryterne i. Elevene skal lære om næringskjeder og næringspyramide (Se vedlegg Smådyr i ferskvann og Næringskjede i ferskvann). Feltarbeid Elevene samler dyr i skogsvann.

De oppmuntres til å behandle dyrene forsiktig. De observerer dyrene og noterer atferd. Diskutèr hva elevene gjøre for at alle dyrene skal trives i akvariet? Eksempel på næringspyramide. De livløse delene i vatn, dvs.

Plantene står for produksjonen av det organiske materialet som er grunnlag for alt dyreliv. I norske vatn og elver finnes mer enn 10.