Myr snl

Myr er et økosystem der omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak planterester, går så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale, torv, med en tykkelse på minst cm. Torvdannelsen er en kontinuerlig prosess, fordi nytt dødt organisk materiale stadig blir akkumulert fra . Rundt om i landet finnes en mengde blestergroper fra forhistorisk tid hvor jernet ble smeltet ved hjelp av trekull ( norrønt blastr-jarn). Denne jorden var ofte myr , derav navnet myrmenn. Grunnloven gav nemlig stemmerett til alle eiere eller brukere av matrikulert jor og ingen minstegrense var anført. Strengmyr, myr der langstrakte, svakt hevede partier (strenger) veksler med flate og våte partier (flarker) i et regelmessig mønster.

I hellende terreng ligger strengene på tvers av fallet. Mosen får da en grønn, gulbrun eller rød farge. Det er ved inntørking at mosen blir hvit pga.

Det finnes flere hundre arter, utbredt i alle verdensdeler, i Norge ca. De fleste vokser på myr , noen arter i store masser. Systematikken er vanskelig og krever oftest et inngående mikroskopisk . Myrtistel, toårig urt i kurvplantefamilien.

Blomstene er purpurrøde, kurvdekkbladene mørk fiolette. Den opptrer som ugress i naturlige, vannsyke beiter. På grunn av sine fysikalske og kjemiske egenskaper krever torvjord annen behandling enn mineraljord.

Omdannelsesmåten og -graden har mye å si for dyrkingsverdien av myr. God formolding er en fordel. Formoldingsgraden karakteriseres ved volumvekten. Familien deles i tre grupper: Sivaksgruppen med tokjønnede blomster i mangeblomstret aks, hit hører sivaks, myrull og Cyperus.

Myrakgruppen med tokjønnede blomster i fåblomstrede aks, hit hører myrak . Myrhatt, flerårig urt i rosefamilien. Avkok av rotstokken ble i eldre tider, mest på . Offerfunn, en gruppe funn fra forhistorisk tid som er nedlagt som offer til en høyere makt, oftest i vann, myr eller ved en jordfast stein. I Skandinavia finnes offerfunn i hele yngre steinalder og omfatter da redskaper av flint, særlig økser, sigder og dolker, samt leirkar. I bronsealderens eldre del synes offerfunn . Soldogg, planteslekt i soldoggfamilien, 1arter, de fleste i Australia og New Zealand. Bladene sitter i rosett, de er ofte rødfarget og er tett besatt med langskaftede kjertelhår, og med dem fanger og fordøyer planten insekter og andre smådyr.

Hårene bøyer seg ned mot det fangede insektet, og bladplaten . War being constant, We are nerved to look on such things. Snl Best extract The javelin. With the blood that fast must follow The extracted weapon, I do fear thy life. I fain would live this hour out, and the event, But doubt it.

Wherefore did ye bear me here ? T was not ill done : For seeming slain in that cold dizzy trance, The sight . In the top panel, we show the assumed prior functions for Lmin (left) and p (right). Myr ødelegges fordi vi dyrker dem opp og lager blomsterjord av torv. Teppemyr eller terrengdekkende myr er myrområder som danner et sammenhengende dekke i terrenget over høydedrag, flater og skråninger.

De dannes i fuktig klima. Teppemyr finnes flere steder på den nordlige halvkule, med veldokumenterte eksempler i Irland og Storbritannia. Store deler av tundraen i Russland og . And is herself the cause of bitterer tears.

Cursed be he who caused those tears to flow ! Curse not thyself — millions do that already. My sovereign, I pray, and thou .