Myr ndla

Fagstoff: En studie av økosystemet myr gir oss kunnskap om hvordan organismene påvirker suksesjonen. Felt, Oppgave: Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet. Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er. Om denne læringsressursen.

Powered by Pressflow, an open source content management system. Ansvarlig redaktør: Christer Gundersen. Utgaveansvarlig: Pål Frønsdal.

Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i. Her er dette miljøet et myr vi gikk på tur over på Haglebu. En myr dannes svært gradvis av at torvmose vokser utover et tjern, helt til det dekker bunnen. Grunnavstanden er høy og nedbrytningen . I denne rapporten fikk jeg tillattelse til å supplere med bilder jeg fant på nettet. Utstyr: kamera på mobilen.

Kilder: NDLA Suksesjon i myr. Naturfag av Harald Brandt, Odd T. Det kan godt hende at noen av artene er plantet av mennesker, i stedet for å ha vokst opp naturlig, og det gjør det vanskelig å vite konkrete årstall, og også hvor langt økosystemene har kommer i prosessen. Myra er et viktig økosystem. Bli kjent med ulike typer myr pg plantene som vokser der!

Det skjer forandringer i økosystemer hele tiden. Denne endringen i økosystemer som skjer gradvis, kaller vi suksesjon. Nedbrytere som bakterier trives derfor ikke godt i myra , på grunn av vannet, men også fordi torvmosen produserer et bakteriedrepende stoff som hindrer nedbryting. Hvordan en myr kan se ut.

Lys er en abiotisk faktor som er ganske viktig for myras utvikling. Torvmosen og andre planter . Hensikt: Undersøke et økosystem og finne ut av hvilken suksesjonsfase det er i. Grunnen til at en suseksjon skjer i en slik myr er fordi torvmose ikke har røtter. Etter vært vil derfor plantene spre seg utover i tjernet, og etter god tid vil hele vannet utvikle seg til en myr. Vi dro på ekskursjon til et tjern på Konnerud som heter.

Myrvann er derfor svært surt, helt ned til pH i regnvannsmyrer. Mange av artene som vokser på den næringsfattige myra , har spesielle egenskaper som gjør at de. Liv Heidrun Heskestad mottek prisen på vegne av NDLA i Stockholm. Vedlagt ligger og et bilde fra tildelingen i Stockholm. De to andre på bildet er Ulf Sandström og Margareta Hellström fra Swedish Association for distance education SVER som . Føre var-prinsippet suksesjon elektromagnetisk stråling proteiner kosmetikk vitenskapelig arbeidsmetode hydrogen.

Genterapi spenningsrekka proteinsyntesen. Oppgaven vi fikk denne gangen var å ta bilde av to økosystemer som var i ulik del av suseksjonsfasen. I dette bloginlegget skal jeg presentere disse to bildene og gjøre rede for ulike fatorer som spiller inn i økosystement og suseksjonsfasen. I tillegg til at jeg skal forklare litt grundigere om den .