Mille fleur egg

What breed of Mille Fleurs ? Mille Fleur is a color and there are several breeds that come in that color. How many days does it take for a mille fleur bantams eggs to hatch. X-kLLvo7lLignende 30.

This is my Mille fleur chicken after she laid an egg. In fact, they are so popular that many people incorrectly refer to all Belgians as Millies or Mille Fleurs !

Vi ønsker å skaffe oss høns og lurer nå på hvilken rase vi skal velge. Vi vil helst ha en liten rase som skal være tam og legge egg. Jeg skjønner at silkehøns, mille fleur eller dverkochin kan være noe for oss. Vi har lyst på 4-høns.

Noen som vet ideal vekta for egg fra mille fleur ? Sjølv har eg hatt dvergkochin og fotbefjæra dverg ( mille fleur ) som var trivelege høns og gode eggleggjarar. Dvergkochin er også svært rugevillig og tek gjerne ansvar for fornying av flokken. Ellers har eg berre positiv erfaring med lynnet på alle rasane eg har blitt kjent med. Lever dei under gode forhold så oppfører dei seg .

Your mille fleur hens will lay tiny cream-colored eggs. While tasty, you can consume them in one swallow. If your hen goes broody, her small size limits the amount of eggs she can sit on. Shop with confidence on eBay! Perfect for Anyone who Loves Chickens but Not the Eggs.

Strange though it may seem not every chicken lover keeps a flock purely for the egg benefits. Lots of people keep chickens as feathery friends and companions. They are often referred to Mille Fleurs or Millie Fleurs.

DUccles have a single comb and lay small white eggs. Because of their friendly and calm nature, they are excellent pets and show birds. They have many unusual characteristics and their reddish-bay feathers that are tipped in white really make them stand out.

Their colors will get better with age and they are very nice birds. The breed carries a gene that. Høna legger omtrent ett egg per dag, vanligvis syv til tolv stykker til sammen, før hun legger seg til å ruge. In the breeding which has been done no particular attention has been paid to the color of bantam eggs.

For this reason there is a considerable variation in egg color and often quite a wide variation among the different varieties of the same breed. IKKE av temperaturen under ruging. Gis bort da vi desverre ikke har plass. Fotbefjæret dverg( mille fleur ).

De er i bra condisjon, og gode værpere. Egg : Minstevekt 30g Idealvekt 33g kremet til hvit.