Milits definisjon

En milits er en organisasjon av stridende som består av folk som ellers er sivile, i motsetning til stående hærer av heltidssoldater, enten de er vernepliktige eller yrkessoldater. Normalt er vel en milits rekruttert av staten, men ofte under egne kommandokjeder. Så begrepet milits brukes jo på flere områder enn den klassiske definisjonen. Han stjal milit -utstyr fra Castro under Grisbuktesinvasjonen.

Avaliani sa at frivillig milits følger russerne.

Fant setninger matching frasen milits. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er . Betydningen av milits : 1. I videste forstan hele militærmakt for en nasjon, både de som er engasjert i militær tjeneste som en bedrift, og de som kompet.

Lær mer om engelsk ord: militia , inkludert definisjonen , synonymer, antonym, uttale. Den schweiziske hærordning er baseret på militstropper. Betegnelsen milits ses også brugt om .

Gjengitt med tillatelse. Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre inna samt . De fleste grupper av milits , irregulære eller ”special units” vil kunne passe inn i en av. Inkluder-note, Her-note, Andre note-elementer, Register, Vekting. Denne definisjon gjelder ikke bevæpnede muslimske organisasjoner og arabiske land. Bomberegn: Israels bombing av våpenlagre, treningsleirer, kontorer og infrastruktur som brukes av den muslimske militsen Hizbollah.

De hundrevis av rakettene som skytes daglig mot Israelske . NJM, New Jersey milits , NJM står for New Jersey milits. Den andre gruppen blir da de militsene eller paramilitære styrkene alliert med regjeringen, som janjawee fursan, Border Guard og PDF. Det vil forekomme at grupper flytter seg fra en kategori til den neste, . Jeg ønsker ikke å ha en normativ analyse av militser.

Som jeg kommer til å diskutere så brukes militser over alt i verden, og militser er ikke nødvendigvis synonymt med folkemord eller andre overtredelser. Mange steder er de regjeringens forlengede arm. Det er flere ulike måter å definere en masseskyting.

Derfor variere også antallet døde i slike hendelser kraftig avhengig av hvem du spør. Oversikten bygger på en snever definisjon der drapene . Det ser ut som om Steigan benytter en utvidet eller inflatert definisjon av fascisme og nazisme, mer egnet til å skape et fiendebilde i krigen melleum Ukraina og Russlan enn det er oppklarende for politiske meninger?

Videre kan han bedre enn namedropping av nazistiske ledere som neppe er egnet til . Bilde: Leder for den iranske Quds-styrken, general Qassem Soleimani, er til stede som rådgiver for shia- militsen Hash al-Shaabi ved Kirkuk,. USA legger press på andre stater for å anerkjenne dem blir de per definisjon et folk som kan inngå fobund med USA. Begrepet milits stammer fra det latinske ordet milits , som på russisk betyr militia , hær.

Hvis du ser i ordlisten av Ozhegova, er det mulig å nøyaktig definere begrepet milits (en militær formasjon opprettet for å hjelpe hæren, hovedsakelig på frivillig basis). Følgelig kan militsen bare kalles . Utl § første ledd bokstav c har følgende definisjon av sosial gruppe: En spesiell sosial.