Mf gamle bjørnefjord

Men restaureringsarbeidet i Odda ble etter noen få år oppgitt. Etter en kort tid i opplag ved Sagvåg . Ligger til kai i Odda for. Odda Kommune på befaring på MF Gamle Bjørnefjord. De ble oppdatert om ativitetstilbudet og status på arbeidet som utføres på fartøyet av rusavhenig og vanskeligstillt ungdom. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet.

Petters Sjømat – Garnfiske – Duration. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), Bergen – 06. Eg har alltid hatt ei interesse for fjordbåtane, og ferjene inkludert. Folk i familien jobba om . Johan Brigtsen (64) frå Dimmelsvik har kjøpt den gamle HSD-ferja Bjørnefjord for krone. MF Bjørnefjord , første bilferge mellom Halhjem-Sandvikvåg, i opplag i påvente av salg.

Den var då under slep frå Ulvik til Sagvåg. Grunnen til dette var at dei fekk tekniske problem då generatoren svikta. Dette skjedde då den gamle ferja var på vei til verkstad. Motorene og annet teknisk utstyr er tatt ut for bruk . NVM har også oppretta kontakt med eierne av gamle Bjørnefjord for å få kartlagt om deler fra den kunne brukest i Folgefonn.

Bjørnefjord avgang vevelstad Online video portal and search engine to the best free movies, videos, tv shows, flash games and all other video and game content on the web. Post subject: Re: MF Aunfjell (ex. Bjørnefjord ). Da er vel hammeren i gang med å spikre kiste her også. Oppdrettsanlegget hvor Aunfjell ligger er solgt, og jeg vil tro at kursen settes mot Stokksund i umiddelbar fremtid. De som har overtatt har en landbase . Restaureringsarbeidet er så smått i gang.

Rådmannen innstiller på å gi heile summen det er søkt om. Av andre søkjarar er Odda storband som er innstilt med . I forkant av helgen fryktet Norled at det kunne bli en helg preget av lange ferjekøer. MF Ryfylke, er ute på grunn av tekniske problemer.

MF Bjørnefjord , som er satt inn som reserveferje, har mindre kapasitet, det samme har MF Gloppen som gikk i rute frem til fredag. KULTURARV: Nei, det er ikkje komen ny fergerute frå Øyo til fastlandet.