Metoklopramid

Bør tas en halv til en time før cytostatika (når metoklopramid gis peroralt). Profylakse og behandling av kvalme og brekninger. For å redusere faren for bivirkninger anbefales at metoklopramid bare brukes til korttids behandling, opp til dager. Dosering og administrasjon.

I Norge selges metoklopramid under handelsnavnet Afipran og finnes som injeksjonsbehandling, tabletter, mikstur og stikkpiller.

Kombinasjon med levodopa eller dopaminerge agonister. NADH cytokrom b5-reduktasemangel. Tidligere methemoglobinemi ved bruk av metoklopramid eller pga. Sentralt hemmer metoklopramid dopaminrespetorer og stiller derved følelsen av kvalme.

Metoklopramid er et legemiddel med kvalmestillende virkning. Periferalt øker metoklopramid muskelaktivitet som fremmer tømming av magesekken . Preparatet har vanligvis få bivirkninger, primært døsighet, og kan brukes både i svangerskapets 1.

Akutt dystoni er en sjelden bivirkning som oftest rammer barn og ungdom – døgn etter . Det inneholder et virkestoff kalt metoklopramid. Det påvirker et område i hjernen din som. Afipran Takeda mikstur – Felleskatalogen Pasientutgave.

Det er velkjent at metoklopramid kan gi nevrologiske bivirkninger og risikoen øker ved høye doser og langtidsbehandling. Ekstrapyramidale symptomer, blant annet akutte dystonier, er vanligst hos barn og unge voksne og forekommer også oftere hos kvinner enn menn. Tardive dyskinesier er derimot . Siden metoklopramid gir økt nivå av prolaktin i serum, kan det også gi økt melkeproduksjon hos ammende kvinner som ikke allerede har høyt nivå av prolaktin.

Symptomatisk behandling av kvalme og oppkast, inkludert akutt migreneindusert kvalme og oppkast. Forebygging av stråleterapiindusert kvalme og oppkast (RINV). Er usikker på om jeg skal ta disse så vil gjerne. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har utført en sikkerhetsvurdering av metoklopramid (Afipran), hvor konklusjonen er at preparatet medfører økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger som ufrivillige bevegelser, dystoni, uro og dysfori. Barn og unge er mest utsatt.

For å minimere risiko for bivirkninger anbefales . Imidlertid har man hatt begrenset erfaring med medikamentet hos gravide, selv om små sporadiske doser har vært ansett som trygt. Legemiddelverket har kommet med nye anbefalinger for bruk av metoklopramid hos barn.

Les hele anbefalingen her. Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metoklopramid används mot illamående och kräkningar, till exempel i samband med migrän och cellgiftsbehandling. Kemiskt namn: 4-Amino-N-(2-dietylaminoetyl)-5-kloro-2-metoxibensamid.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopramid. Dopaminantagonister ( metoklopramid , metopimazine) har også noe effekt ved akutt kvalme. Dersom standard profylakse og behandling av kvalme ikke er tilfredstillende, prøves andre . Ułatwiając fizjologiczne przewodnictwo w neuronach cholinergicznych, nasila . Cílem nových doporučení je snížení známého rizika potenciálně závažných neurologických nežádoucích účinků.