Metangass utslipp

Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp , mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene. I løpet av de siste 2årene har mengden av metan i atmosfæren blitt fordoblet, fra till milliondeler av volumet.

Metan utvinnes fra fjell, hovedsakelig kullgruver, sammen med andre kullmengder som benyttes til brensel. På grunn av gassens korte levetid kan reduksjoner i menneskeskapte utslipp raskt bremse global oppvarming.

Miljødirektoratet – Norske Utslipp. I artikkelen i Nature mener de at store utslipp av klimagassen metan var årsaken til de brutale klimaendringene. Metangassen var lagret i isen, et fenomen som kalles metanklatrat , og når disse først slapp løs, var prosessen umulig å stanse.

Isen smeltet i stor fart, og prosessen sluttet ikke før vi fikk et klima . DETTE ER METANIS: Forskere er bekymret for at metan skal lekke ut fra havbunnen i Arktis og til atmosfæren. En kubikk metanis inneholder 1kubikk metangass. Det vil si at når den smelter, så får man et veldig stort utslipp av gassen.

Setter du fyr på en slik isklump, så brenner den lenge. Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO). Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter , er på millioner tonn i året, anslår forfatterne bak FN-rapporten.

Vi vet ikke med sikkerhet om økningen skyldes utslipp av metan fra menneskelig aktivitet, eller om de skyldes at klimaendringene har satt i gang prosesser i naturen som gir mer metan til atmosfæren, sier Cathrine Lund Myhre. Menneskeskapte metanutslipp omfatter blant annet utslipp fra forbrenning av . Underrapporteringen av metan skal ha ført til diskusjoner blant forskerne som jobber med den kommende delrapporten om tiltak for å redusere utslipp. Han bidrar med en bolk om hvordan . Utslipp som skader Jordens klima kommer ikke bare fra fabrikker og biler. Det kommer også fra kuene og oksene. For mye metan (CH4) er ikke bra for klima.

Metan dannes i naturen ved bakteriell forråtnelse av organisk stoff, særlig cellulose, og finnes f. Metan er en hovedbestanddel i biogass som dannes i deponier for organisk avfall. Bobler av metangass fanget under isen i Nord-Sibir. Utslippene av metan fra havbunnen utenfor kysten av Nord-Sibir er på millioner tonn per år. Det er mer enn dobbelt så mye som tidligere har vært estimert.

Det er konklusjonen et forskerteam ved Universitetet i Alaska Fairbanks.

Ku og sau står for de største utslippene av metangass , en gass som faktisk bidrar med til globale oppvarmingen enn karbondioksid. Det er ingen ting som subsidieres mer per kilo enn kyr og sau. Dette tar ikke politikerne inn over seg.

Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skalleru peker på at den norske . Utslipp fra klimagasser i landbruket er på omtrent av Norges totale utslipp. Jordbruket er den viktigste kilden til utslipp av metan og lystgass. Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere som sau, geit og storfe. Resten kommer fra lagring av husdyrgjødsel. Amerikanske myndigheter har fjernet et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.

Olje- og gassindustrien har alltid arbeidet for å redusere metanutslipp og har etablert flere globale initiativer de senere årene for å forbedre dette arbeidet ytterligere. En fordel i dette arbeidet er at metan er en ressurs med verdi. Derfor har utslipp av metan fra olje- og gassvirksomheten blitt redusert fra til . En vulkansk aktivitet som genererte store kratere som slapp ut mengder med metan.

Kraterne ble beskrevet av norske forskere for mer enn år siden, noen kratere opp til ti kilometer i diameter. Kratere som bare kunne ha oppstått ved voldsomme utslipp av vesker og gasser fra underliggende .