Mennesker i regnskogen

Millioner av mennesker bor i verdens tropiske regnskoger. De er avhengige av skogen for sitt livsgrunnlag. Når regskogen ødelegges mister de ikke bare det de lever av, men hele deres levesett, kultur og verdifulle kunnskap om regnskogen kan gå tapt. Men den blir mindre for hvert år som går.

Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale. Over halvparten av all avskoging det siste tiåret skyldes jordbruk – særlig produksjon av palmeolje, soya og kjøtt. Hvem har skylda for at skogen forsvinner ? Før var det småbønder som fikk skylda for avskogingen. Tropisk skog utgjør livsgrunnlaget for rundt 8millioner mennesker som er avhengige av skogen for å få mat, . Tropiske regnskoger er hjem til urfolk som er avhengige av skogens mat, ly og medisiner.

Verdens regnskoger yrer av liv. Amazonas er hjemmet til . Skogenes biologiske mangfold er det rikeste på planeten vår. Svært mange tilhører familier som har levd i områdene i lang, lang tid. Regnskogen er også hjem for millioner av mennesker. De kjenner godt til bruken av skogene og hvordan mennesker kan eksistere sammen med det som lever . Bare i løpet av de siste tiårene har over prosent av nye landbruksområder kommet fra skogområder.

Vi blir stadig flere mennesker på . I regnskogen finnes det også verdifulle mat- og medisinplanter. Alle disse folkene har sine særegne kulturer og samfunnsorganisering, og snakker omtrent 3ulike språk. Men det at vi påvirker regnskogen er ikke noe nytt, ifølge en ny gjennomgang av alt vi vet om forhistoriens mennesker og de frodige, men farlige skogene. Det finnes bevis for at menneskene som levde i Australia og Ny- Guinea for . Selv om regnskogen er selve stereotypen på frodighet og ressursoverflo er det ikke nødvendigvis noe godt sted å leve. Det er vanskelig å navigere gjennom den tette vegetasjonen, og det er ikke så mange åpenbare matplanter som man skulle tro.

Hjemmet til 2millioner mennesker. Det bor hele 2millioner mennesker i regnskogen. Når skogene hugges ned mister disse . Stammene, som holder til like ved Perus grenser, blir ansett for å være svært sårbare, og skal ikke ha hatt kontakt med andre mennesker. Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen. Forbruksvalg og miljøstrategi.

Global oppvarming er også et stor problem for livet i regnskogen , med en temperaturendring på bare1-grader vil vi flere tusen arter i reinskogen bli utryddet, noe som vil få store konsekvenser for resten av økosystemet. I dag er av regnskogen borte, og enda mer er skadet på grunn av hva vi mennesker gjør. Fortsetter vi å ødelegge regnskogen får vi drastiske endringer av klimaet. Menneskene som bor der mister sitt hjem, og ødeleggelsene kan skape en ny flyktningkrise. Skogfolkene er helt eller delvis avhengige av ressursene skogen gir dem, som vann, mat, brensel og medisiner.

Trær hugges ned og fraktes vekk fra regnskogen. FOTO:REGNSKOGFONDET Siden regnskogene er så frodige, trodde menneskene at jorda måtte være veldig fin å dyrke mat og beitegress på. Derfor begynte de å rydde digre stykker med skog.

Men i virkeligheten er det trærne i jungelen som holder på både vannet og.