Melkerampen hemne

Hjemmeside: Rannei Fjærli. HEMNE : Rannei Fjærli åpnet tirsdag butikken Melk-rampen, med utvalg for landbruk og hage. Dette er beskyttet innhold! Vennligst registrer deg for å logge inn.

Inngående, SØKNAD OM SMIL TILSKUDD: RESTAURERING AV ELDHUS GNR BNR 3 Geir Five. Her er det mulig å følge prosessen med oppdatering av bedriftsregisteret. Formen er beholdt, men bordkledningen er stående. Bli med på en melkerampe -rundtur i Rindal, Surnadal og Aure der nordmørsrampa er utbredt.

Vi kom i prat ved melkerampen , og jeg lurte på om det var noen mulighet for å få seg jobb. Veibeskrivelse Kollektivtrafikk. De fleste rampene er godt vedlikeholdt. Historisk dokumentasjon.

Melkerampene er en del av en viktig epoke i norsk landbruk. Og husker ungene som satt på melkerampen og ventet på å få sitte på med melkebilen. Fylkeskommunen var på befaring i området to ganger, men oppdaget ikke den gamle melkerampen på Dyrvik.

Nå gjør det at dette kulturminnet trolig vil bli sprengt bort. Hadde vi fanget den opp tidligere kunne vi vurdert å legge om traseen og reddet melkerampen , sier rådgiver i . Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner. ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Saka jeg vil belyse og saka som trengs belyses fra flere vinkler er gang- og sykkelsti tvers igjennom Brekkøya camping, som nå legges fram av våre politikere. Da dette umulig kan være særlig gjennomtenkt, mest sannsynlig på grunn av mangel på fakta og hvilke konsekvenser dette kan få. Det var her gardbrukerne i Golma leverte melkespannene og andre varer de skulle sende med kombinertbussen. Rampen fungerte også som venteskur for de som skulle reise med bussen.

Et minne om en gammel melkekrakk som stod akkurat her. Det var elever fra Åkrehamn Videregående skole som på oppdrag fra Rotaryklubben satte opp melkekrakken. Sponsorliste: Haukvik AS. Vei – og jordbruksrelaterte kulturminner – fra det 20.

Hemne Blikkenslagerservice AS. Bolighus og driftsbygning i Bøensætre nordre. Gamlebygningen på Elgetun. Sikring av synkende gulv, 1etg, Raadhusgaten 22.

Ordet er som hentet fra en flåklypahistorie. Odd Aukrust vokste i Alvdal. Grunneieren flyttet steinhellen lenger bort fra veien. Nå er den blitt trafikkfarlig.

Det er ikke vanskelig å finne fram til Kroglia kulturgård. Grønfjelldalsvegen fra Estår det ei melkerampe på venstre side av veien. Ta inn gårdsveien der, og vips er du framme. ASKELAND I TYSVÆR Naturlostur.

Fra Flotmyr i egne biler kl. Vi kjører til Askeland der vi parkerer ved melkerampen og låven like før huset. Passer spesielt for Voksne og Seniorer. Arrangeres av Haugesund Turistforening .