Melkeforing av kalv

Dersom kalven derimot får for lite melk blir kalvene mine raskt stusselige, hvis de f. Det er nesten uten unntak diare noen dager etterpå. Jeg tror nok at for svak melkeforing i kalveoppdrettet (i melkeproduksjonen) er et større problem . Mirakelkur mot diare hos kalver ! Kalveforingsautomat innlegg 6. Flere resultater fra gardsdrift.

God fôring er avgjørende for tilvekst og trivsel hos kalven. Stadig flere investerer i melkefôrings- automat. Melkefôringsautomater er en relativt stor investering, men er en rasjonell og tidsbesparende fôringsmetode. Moderne fôringsteknikk er grunnlaget for dyrevennlig og effektiv kalvstell. Mange diarésykdommer er forårsaket av feil fôring av kalver.

I tillegg er arbeidsmengden i fjøset på sitt høyeste om morgenen og om kvelden når alle dyrene skal fôres. Her kan en automatisert kalvefôring utgjøre en betydelig . De har hatt som mål å komme fram til et felles grunnlag for rådgivingen på kalv. Prosjektgruppa hadde tre innlegg på workshopen der de .

Når kalven vert fødd har han ingen immunforsvar i det heile. For å sikre tilføring av immunstoff til kalven er rask og korrekt tildeling av råmjølk avgjerande. Immunstoff er ulike protein som finst i råmjølka og som hjelper kalven til å verte meir motstandsdyktig mot ulike former for patogen og dermed byggje opp . Det har vært gitt noe ulike anbefalinger i melkefôringsperioden til kalv fra forskjellige. Spesielt har det vært gitt ulike anbefalinger for melkefôringa. Institutt for husdyrfag og.

UMB, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Tine og Nortura . Dette gir tap for både de som selger kalvene til liv og fôrer dem opp. En kalv bør ha mini- mum liter helmelk i døgnet. Denne mengden må tildeles ved minimum mål pr dag. Daglig tildeling skal da tilsvare liter helmelk, som er -liter kalvegodt. Bruk den sterkeste blandingen produsenten anbefaler.

Dersom en ikke har automatisk melkefôring med individuelle fôrplaner, bør det være kalvegrupper som er omtrent lik i alder i melkeperioden. Dette for å få en bedre avvenningsperiode ved 6-ukers alder. Siden en ikke kan spørre kua og kalven , må forskerne finne andre måter å få svar på om de har det bra. Forskerne ved Bioforsk bruker små kamera og direkte observasjoner for å forstå samspillet mellom kua og kalven bedre. Skille på best mulig måte.

Hvordan står det til med kalvene i økologisk melkeproduksjon? Prosjektet “Developing robust and economically viable models.

De viktigste sjukdommene hos kalv i dag, er diaré og luftveissjukdom. Hun jobber i Ku-kalv-prosjektet, der målet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon. Vi filmer ku og kalv i tre dager etter atskillelsen. Da håper vi å kunne si noe om hvordan de ulike metodene oppleves for dyra, sier Emma Brunberg, . Etter at kua og kalven er filmet, tolker forskerne samspillet og ser blant annet på signalene dyra gir.

Delprosjektet er en videreføring av ku-kalv-prosjektet som er ledet av Veterinærinstituttet. Målet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk . En sunn kalv er frisk, leken, observant, tillitsfull og nysgjerrig. Den har god appetitt og tilvekst og hårlaget er glansfullt. Ved sjukdom blir kalven slapp, nedstemt og virker uinteressert i omgivelsene. Diarè, leddbetennelse og luftveissykdom er de vanligste og viktigste sykdomstilstandene.

Det må legges stor vekt på å . DiaPecs er et kosttilskudd til forebygging og behandling av diaré hos kalver , lam, geit og smågriser. Ved diaré er det viktig å fortsette melkeforing mens man behandler. Ellers vil det i praksis si at dyret ikke forbruker næringsstoffer, og derved øker risikoen for ytterligere svekkelse og følgesykdommer. Dette delprosjektet i Bioforsk er en videreføring av et prosjekt som blir leda av Veterinærinstituttet.

I Ku-kalv-prosjektet er målet å finne mest mulig dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver i økologisk melkeproduksjon. Foto: Anita Lan Bioforsk . Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.