Mat til geiter

Mangel på mat er den største stressfaktoren for spedyr. Når ein har omsorg og ansvar for dyr, er det å gje spedyr nok mat , rett mat , og rein mat noko av det viktigaste ein driv med. Ei kanadisk internettside handlar om å etterlikna den naturlege måten å fore kje på.

Nemleg å la kjea få fri . Den kan mer enn å bare lage melk til brunost.

Her er oppskrifter og gode argumenter for å spise mer geitost og geitekjøtt. For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og fôropptak stemmer over ens med det behovet dyra har. Dette gjelder både ytelse, sykdom og melkas sammensetning.

Dessuten er det en uøkonomisk måte å fôre på om geita først må tære på kroppsreservene for så å bygge dem . Geita er som sauen og kua en drøvtygger med fire mager. Når kratt er yndlingsføde . Da slipper du å tenke på om strømmen går, om alt virker. Du kan til og med dra på ferie uten å være redd for at geitene står i naboen sine blomsterbed.

Hvis geitene er steinharde på gjerdene selv om det er bra med mat innenfor så kan du sette opp en . I dette tilfellet handler det bare om ei geit , og Lena forteller at Witje derfor ikke krever så mye. Det blir litt mer å gjøre om vinteren, for da må jeg sørge for at vannet ikke fryser, og gi henne gress og også høy. Resten av året har hun jo mat overalt rundt seg i form av gresset. Jeg må også skifte i huset hennes . Kroniske sykdommer hos geiter er nesten utryddet. Med midler fra jordbruksoppgjøret, startet derfor Helsetjenesten for geit opp saneringsprosjektet Friskere geiter for å bekjempe kroniske smittsomme sykdommer i geitholdet.

Forskningsrådets program Norsk mat fra sjø og land (MATPROGRAMMET). De fleste norske fjøs hindrer sauene og geitene i naturlig adferd. Sauer og geiter har behov for å være i aktivitet, lete etter mat og utforske omgivelsene sine. Når sau ligger rett på strekkmetall er det også en del skader, særlig på jur og spener, sier fagansvarlig Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

Vår kalkulator regner ut næringsinnholdet på oppskriftene våre. Det er en service til alle brukere som vil ha mer informasjonen om oppskriftene. Merk at næringsinnholdet i noen tilfeller ikke vil kunne regnes ut nøyaktig.

Wienerbrød og bananer er geitenes favoritter. De trives bedre med variert mat.

Men hvor stor plass trenger de, stort hus trenger de? Geiter trenger mat , akkurat som alle andre dyr, for å overleve. Her er hvordan å mate geit : Hvordan å mate geit.

Andre viktige påminnelser. Høns, geit og skjeve gulrøtter er god mat. Strenge sorteringsregler fører til at bare helt rette gulrøtter som verken er for små eller for store slipper til i butikkhyllene. En frase som er mye brukt, er lyst kjøtt. Det innbefatter gjerne kylling, kalkun, kalv og svin.

Dessverre blir geitekillinger som ikke skal brukes til melking, slaktet og destruert. Det samme skjer med voksne geiter som ikke lenger gir nok melk – akkurat . Det er jo ikke bare brun geitost som kokes inn en kan lage. Men tilsetter en løpe så kan en få melka til å skille seg. Det er lite frå den botaniske verda ei geit ikkje ville ha ete, enkelte av plantane dei et er jamvel skadelege eller giftige for kveg og sauar, og difor kan geitene vera verdifulle i bruk for å kontrollera giftig ugras og halda borte kratt og buskas. Men dei et sjeldan skiten mat eller skite vatn om dei ikkje svelt og tørstar.

Geiter er hardføre dyr som gir familier både melk og kjøtt, slik at de lettere kan klare seg selv. De er også et symbol på trygg og næringsrik mat for barn og familier på flukt. Flyktninghjelpen sørger for mat i nødsituasjoner og at familier på sikt kan produsere mat til å klare seg selv.

Mathjelp til en familie koster 4kroner. Også den norske geita trivst i ulendt terreng. Ho liker å klatre og går over store område på leiting etter mat. Ved oppstalling inne er det prøvd ut liggjehyller for geit. I utgangspunktet var dette for å auke arealet per dyr, men det har også vist seg å vere positivt sett i forhold til at dei liker å klatre og å ha utsikt.

Jeg har også flere ganger spist kje på restaurant, og jeg har tilberedt både geit og kje hjemme. Geitekjøtt er ikke særlig vanlig å spise, og ikke vanlig i salg i Norge. Det vi fikk tak i var en geitestek, dvs av lår. Litt vanskelig å tilberede korrekt, fordi alle oppskrifter man finner baserer seg på kje, og det kan .