Masseforflytningsmaskiner

Vil du kjøre gravemaskin eller hjullaster men mangler kompetanse? Ta kontakt med oss: vi hjelper deg å nå målet. Kurs i bruk av masseforflytningsmaskiner , M- M modul 1. Etter gjennomførte moduler med bestått teoretisk og praktisk prøve . Del (Grunnkunnskap, opplæringsplan modul .) omfatter grunnkunnskap som gjelder for alle førere av kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner. Del (kjøring og kjøreteknikk modul .) .

Dette er for deg som ønsker enten kun teoridelen eller komplett kurs med praktiske del. Vi tilbyr praksis på hjulaster,gravemaskin, dumper og doser. Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn kw ( 2hk ) er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. Målsetting: Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god . Fagstoff: En masseforflytningsmaskin er en motordrevet maskin som er konstruert for å transportere masse, slik som jor san stein og grus. Forskrift om utførelse av arbeid.

Kontakt oss i dag for kursoversikt! Fagstoff: For å kunne føre masseforflytningsmaskiner med større motoreffekt enn kW (2hk) kreves sertifisert sikkerhetsopplæring.

Hvorfor maskinførersertifikat ? Myndigheter har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret . Ordningen dokumenteres med kontrakt. Sertifisert instruktør som godkjenner timers praksis i bedrift med fadder. Kompetansekurset for kvinner er spesielt rettet mot bruk i landbruket. OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER OG KOMPETANSEBEVIS. Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring . Brønnøy Kranservice AS kan tilby gjennomføring av den teoretiske delen av Masseforflytningskurs.

Vi minner om at etter beståtte teorimoduler 1. Kjøring, skoletimers varighet). Vi avholder denne praksismodulen (grunnleggende praktisk opplæring, skoletimers varighet) på vårt kurssenter på Dal hver dag mandag – fredag hele året unntatt på . Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon. Målgruppe: Alle som ønske å bruke anleggsmaskiner.

Innhold: Maskinfører og anleggsmaskiner M- M- M6. Målsetningen med kurset er å gi anleggsmaskinføerer en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner. Vår leser har snakket med bondekolleger i hjembygda.

En av dem har en stor Weidemann kompaktlaster, og han har skaffet seg rett førerbevis. MASSEFORFLYTNINGSMASKINER -MODUL 1.

Oppkjøring etter nærmere avtale. Tiltaket er beregnet for arbeidssøkere som har muligheter for å få arbeid som anleggsmaskinfører på hjullaster, gravemaskin eller dumper. Praktisk kjøreopplæring. Utarbeidet av: Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

HOVEDMÅL: Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås. DELMÅL: Opplært person skal: 1. Kurset er bygget opp som følger.