Maskinteknik

I bredare bemärkelse behandlar det produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, produktion, konstruktion och projektledning. Maskinteknik , civilingenjör 3hp. Du kan exempelvis jobba inom konstruktion, . Det kan handla om konstru.

De teoretiska och matematiska kunskaperna du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom de miljömässiga konsekvenserna.

Du som studerar maskinteknik kommer genom utbildningen att få verktyg för att kunna jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Programmet varvar teori och praktik för att ge en helhetssyn från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. LTH:s civilingenjörsutbildning i maskinteknik förenar klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och mi. Konstruktörer arbetar ofta nära den som ska använda den färdiga . Samhället ställer allt högre krav på att hitta hållbara tekniska lösningar inom industri och miljösektorn, men inte minst inom energiförsörjning. Utbildningen i maskinteknik är en mångsidig utbildning som berör områdena produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, produktion och projektledning.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta som problemlösare vid framtagning av morgondagens produkter. Utbildningen täcker in hela kedjan i en produktframtagningsprocess – utformning, funktionalitet, hållfasthet, materialegenskaper, konstruktion, tillverkning och produktion.

Du får en bred bas som omfattar . Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. För dig som är student på programmet. Som maskiningenjör skapar du och producerar tekniska produkter.

Robotarmar, bilmotorer, hissar och självgående skogsmaskiner är exempel på produkter som skapas och förbättras av kreativa . En maskiningenjör arbetar med problemlösning. Du lär dig metoder för att utveckla produkter och förbättra arbetssätt inom det tekniska området. Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan hade funnits? För att inte tala om alla . Magisterprogram i maskinteknik hp. Detta program är inriktat på teknisk produkt- och produktionsframtagning.

Här läggs vikten vid produkters funktion och konstruktion och du har möjlighet att lära dig effektiva metoder för utvecklingsarbete. Kännetecknande för programmet är projektbaserat lärande och . Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik, designa produkter, och göra ekonomiska och .

Efter examen kan du exempelvis arbeta som produktutvecklare, konstruktör, strategisk projektledare, expert inom till exempel . Civilingenjörer i maskinteknik är efterfrågade på arbetsmarknaden. Affärsområden omfattas av prototypframtagning, produktutveckling, specialprojekt, konsultuppdrag, reparationer och tillverkning i en-styck eller korta serier. Vi kan hjälpa dig med såväl nytillverkning som modifiering och . Volvo, SKF, ABB och Vattenfall liksom hos mindre företag, finns maskiningenjörer, människor med breda kunskaper om modern teknik.

De arbetar ofta som konstruktörer eller som tekniska specialister. Alltmer arbetar man i en . Vill du läsa en utbildning inom maskinteknik ?