Malingssystem

Formålet med brosjyren ”SLIK VELGER DU RIKTIG MALINGSSYSTEM ” er å hjelpe deg med å velge det Hempel- malingssystemet som er best egnet til å beskytte ulike konstruksjoner mot korrosjon. Alle stålkonstruksjoner, anleggsutstyr og in- stallasjoner som utsettes for atmosfæren, eller som står under vann eller i jor. Malingssystem for vegg i våtrom – forutsetninger og utførelse.

Planlegger du å bruke malingssystem som tjener både som membran og malt overflate på våtromsveggen? Vi utfører også dupleksmalingssystemer hvor det termisk sprøytede belegget består av sink eller aluminium.

De oppsatte systemer vil dekke ulike miljøer og bruksområder og avvik fra normen bør derfor bare skje for helt spesielle objekter. Kjøper vil i sin forespørsel alltid spesifisere malingssystem. Produktene til de oppgitte leverandører skal benyttes om ikke annet er beskrevet eller skriftlig avtalt på forhånd. Egenskapene til et malingssystem.

God forbehandling av underlaget er nødvendig for å oppnå gode egenskaper for malingsystemet. Stålarbeid (tiltak før blåserensing). Fjerning av: Rust og glødeskall.

SINTEF-prøver, Tananger (marin atm.), etter år.

Bruk av avfuktingsanlegg er vanlig. Det er avdekket relativt store forskjeller mellom de enkelte land. På nye bruer benytter Island og. Norge duplekssystem, det vil si metallisering i tillegg til malingssystem mens Finlan Danmark og Sverige bruker rene malingssystemer på nye bruer.

Utførelse og kontroll baseres på de. Tilbyderen skal beskrive malingssystemet som benyttes. Hele prosessen fra rengjøring, forbehandling, antall sjikt, nominell tørrfilmtykkelse pr sjikt og total tørrfilmtykkelse. I tillegg skal systemet være prøvd og dokumentert sammen med en sparkel- masse for våtrom og en fugemasse for bruk ved rør- gjennomføringer.

Det tryggeste er banemembran (membran på rull), alternativt en strykemembran påført i korrekt tykkelse, det er viktig at produsentens anvisninger følges nøye. Dette er spesielt viktig om man velger et våtroms malingssystem hvor membranen er en integrert del av systemet. Perforering av membran i våt sone bør unngås. Denne siden har en oversikt med alle saker på gjerrigknark. Det kan dreie seg om alt fra gratisting, giveaways, konkurranser eller tilbud.

Når du skal velge riktig malingssystem for beskyttelse mot korrosjon, er det flere faktorer du må ta hensyn til for å sikre at du får den mest økonomiske og teknisk beste løsningen. For hvert prosjekt må etterfølgende viktige faktorer vurderes før du velger malingssysteA : MILJØETS KORROSIVITET : Når du velger et . Et malingssystem består av: – grunningsmaling – dekkmaling.

Malingen består hovedsakelig av bindemidler, pigmenter, løsemidler og tynningsmidler. Grunningsmalingen inneholder bindemidler som binder pigmentene til underlaget og gir god heft for dekkmalingen. Den kan også inneholde såkalte aktive . Optimal overfladebeskyttelse med tredobbelt behandling.