Makvise skjema

MAKVISE er en forkortelse eller et huskeord for planlegging av undervisning og trening. Ordet står for prinsippene motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering. Sammendraget forklarer hva disse prinsippene betyr for treningsledelse. Da jeg gikk på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel i planlegging av undervisningsøkter – MAKVISE.

Huskeordet MAKVISE representerer prinsippene om motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering. MAKVISE – prinsippene kan vi bruke som utgangspunkt for all plan- legging av trening og undervisning. Kryss av på det alternativet som passer . Kapittel Instruksjon og ledelse Idrettsglede for alle MAKVISE – hvordan planlegge trening Motivering Mestringsorientert læringsmiljø Prestasjonsorientert læringsmiljø 13 . Elevforutsetninger (hvem): (motivasjon, kunnskaper, holdninger, ferdigheter).

Mål for økten: (hvorfor): (formål og hensikten med undervisningen, hvorfor skal elevene lære dette?) Arbeidsmåter (hvordan): ( MAKVIS ). Innhold (hva): (plan for timen med faglig innhold). Størst fokus på grunnleggende ferdigheter denne økten: . I forbindelse med et kurs med tilhørende skriftlig veileder i presentasjonsteknikk, laget jeg en gang et enkelt skjema for forberedelse. Kort fortalt er det seks . PLANLEGGING AV UNDERVISNING 1. Skjemaet byggjer på heilskapsmodellen – didaktisk relasjonsmodell. Evne til å fokusere på interessante og utviklande emne. Innhald i den vidare tankegangen.

I tillegg kan ein drøfte MAKVIS – omsyna. Klasseromsundervisningen bør være nøye planlagt og helst følge de såkalte MAKVISE – prinsippene. Motivasjon, aktivtet, konkretisering, variasjon,. Fagstoff: Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det til.

Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid. Når vi jobber målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får kvalitetssikret arbeidet vi gjør. Vi så på MAKVISE prinsippene som går ut på at vi som lærere må motivere, aktivere, konkretisere, variere, individualisere, samarbeide og evaluere elevene og undervisningen. Undervisningsplanlegging er praktisk arbei og jeg håper du har funnet nytte i skjemaet. Bruker man dette skjemaet på riktig måte blir det lettere og se strukturen på timen eller økten.

Så for hver time jeg skal ha i praksis nå skal jeg lage et. Makvise – prinsippene er noe jeg kommer til å ha i bakhodet når jeg legger opp til undervisning. Motivere elevene, Aktivisere elevene, Konkretisere . Mi forståing og samandrag av Åshild Dalen Veivågs undervisningsøkt 5. Mange tankar bør tenkjast ved planlegging av undervisning i skulen. Før detaljane for undervisninga blir lagde er det viktig at ein kjenner planane som gjeld for faget det skal undervisast i,og for trinnet det skal undervisas . Her ble vi presentert for huskeordet MAKVIS når vi skulle finne ut hvilke deler en undervisning skulle bestå av. De forskjellige bokstavene i. Det kan dreie seg om samling av informasjon, ta tider, innplotting i skjemaer o. Selv om dette lar seg gjøre alene vil det være fint for elevene og få jobbe sammen.

Skjemaet skal brukes til å planlegge undervisningsøkter i praksisperioden. Skjemaet fylles ut og leveres til praksislærer i forkant av undervisningen. Veiledning kan foregå i forkant,. Hvordan tilrettelegge for læring i virksomhetene. Et eksempel på et helhetlig læringsløp.

Bruk skjemaet på side når du jobber med. Gjennom målgruppeanalysen har du fått innsyn i . Individets mentale aktiviteter er hovedfokus, og mest kjent er Piagets teorier om skjemaer og assimilasjon og akkomodasjon til disse skjemaene. Hva trenger så svært intelligente barn hjelp til? Et ganske omstridt spørsmål blir tatt opp i Tonje.

Lovangs innstikk i dette nummeret av Spesialpedagogikk. Denne rapporten er en svært forsinket videreføring av prosjektet ” Evaluering av samfunnsfag i Reform97”. Arbeidet med å skrive denne rapporten er i sin helhet gjort ved hjelp av de begrensede timene . Jeg vil også si litt om programmet Matemania. Deretter vil jeg vurdere programmet. Jeg har laget to skjema , et for ITP og et for MAKVIS.

Dette for å strukturere det hele, og få en bedre oversikt over ulike indikatorer og variabler. Jeg har valgt å bruke mange indikatorer og variabler, de som .