Makis prinsippet

Ved alle undervisningsopplegg møter lærere og praktikanter en utfordring om hvordan best mulig å oppnå god læring for elevene. Undervisningsprinsipper – Makis prinsippet. Samarbeid (sosialisering).

Konkretisering betyr å gjøre læringsstoffet . Med den andre huskeregelen blir det slik:. Det er så mye bedre for leseren å skjønne hvor du vil med det du skriver, så det synes jeg var veldig bra. Kjempeflott at du har tatt med en case som forklarer bruk av prinsippene i praksis.

Det gjør det enda mer relevant, når man . Didaktisk relasjonstenkning. At vi må ta hensyn til mange faktorer når vi planlegger: mål, faginnhol læringsaktiviteter, vurdering, elev- og lærerforutsetnigner, rammefaktorer. Løst prat om erfaringer – Opplevelser fra praksis refereres og diskuteres. Generelle undervisningsprinsipper. Tilpassa opplæring er eit overordna prinsipp.

Det lovfesta prinsippet om tilpassa opplæring skal komme til uttrykk i heile verksemda i skulen. Pedagogiske prinsipper basert på pedagogisk psykologi. James Mursells pedagogiske prinsipper for en vellykket opplæring. Veien fra innputt til inntak går gjennom forståelse: Forståeliggjøringsprinsippet.

Det er seks undervisningsprinsipper som i stor grad har vært utgangspunktet for en god planleggingsprosess i skolen. Først introdusert til temaet ved sjørøversanger, så ved fortelling og dramatisering. Den siste uke har de blitt motivert ved at de har fått produsert sitt eget sjørøver-utstyr, som . Det å først kunne fylle ut brettet sitt og få muligheten til å få bingo motiverer. Motivering- er konkurransen.

Aktivisering- Det er elevenes oppgave å fylle ut brettet og få med seg hvilke bokstaver som trekkes. K onkretisering- Dette blir en mer konkret måte å jobbe med bokstaver på, i stedet for at de kun . Siden trivsel, aktivitet og individuell tilpasning står som tydelige mål både i kroppsøvingsfaget og i den frivillige idretten, er det naturlig at prinsippene om motivering, aktivisering og individualisering regnes som de imperative prinsippene. De relative prinsippene konkretisering, variasjon, samarbeid og evaluering skal være . Interaktive tavler og inkluderende opplæring. Prinsipper for god undervisning. Forfatteren behandler temaer som tilpasset opplæring, differensiering, læringsstrategier, pedagogiske prinsipper og strategier, arbeidsmåter, opplæringsformer, fremgangsmåter i undervisningen, lesing av læreboktekster og vurderingsarbeid.

Boken er beregnet på lærere, PP-rådgivere, skoleledere, pedagogikkstudenter . Begrepet står for motivasjon, aktivitet, konkretisering, varia- sjon, individualisering og samarbeid. Disse prinsippene blir mye brukt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tradisjo- nelle læringstiltak, og vi mener de også er. Dette overnattingsstedet ligger minutters gange fra stranden. Makis Place gir utsikt over den nye havnen på Mykonos, og ligger bare minutters gange fra Agios Stefanos-stranden.

Makis har en restaurantbar og et basseng med solterrasse. Dette gjestgiveriet i kykladisk stil byr på kostnadsfri Wi-Fi i fellesområdene.