Liste over norske hesteraser

Liste over hesteraser er en alfabetisk oversikt over (de mest populære) hesterasene , fordelt etter størrelse (store hester og ponnier). Hester kan deles inn på mange måter. En helt grunnleggende inndeling er å skille . Norsk genressurssenter tar derfor initiativ til at de norske hesterasene blir viet særskilt oppmerksomhet i Jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet, ber Genressurssenteret om at rammebetingelsene for næringvirksomhet basert på hest styrkes gjennom ulike tiltak over Jordbruksavtalen. Dølehest og nordlandshest er norske hesteraser som begge står på listen over utrydningstruede arter.

Fordi det er såpass få hester igjen av disse rasene, fører det også til mye innavl, men dette problemet går det an å gjøre noe me mener forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Jeg valgte å skrive om de norske hesterasene fordi de er utrydningstruede og trenger og komme tydeligere frem, som de fantastiske rasene de er. Jeg går fordypning i hest vgog.

Rasen har om lag 4hopper og . I Norge finnes det tre vanlige innfødte hesteraser. All forskning på området viser at de norske hestene er kommet østfra, og at de deler sine forfedre med den mongolske hesten, i en fjern fortid. Norske hester viser derfor et sterkt fenotypisk slektskap med Przewalski-hesten som er verdens siste levende villhest, samt flere . Denne siden er under stadig arbeide.

Tekst til bildene vil bli tilføyd ettehvert som vi får gjort den ferdig.

De fleste og vanligste rasene finner du her. Post- bretoner: Mellomstor trekkhest eller kjørehest, sjelden over 1cm. Andalusier Appaloosa Araber Ariegeois Berberhest Criollo Dansk varmblod Donhest Engelsk fullblod Falabella Fjording Friser. For dølahestene er avstammingen til kårede nordsvenske hingster lagt inn tilbake til norske stammer, eller til det ikke var mer informasjon om stammen i den svenske blå . Her i landet har vi noen utrolig flotte dyr. Vi er kanskje spesielt kjent for kuene våre, men de flotte dølahestene er også et kjent norsk symbol.

Dessverre ser vi færre og færre av denne flotte hesterasen på norske beiter. Av verdens over 4hesteraser skiller man mellom to hovedtyper: varmblod og kaldblo etter type og temperament. Inndelingen avspeiler slektskap med den arabiske hesten. Varmblodshestene deles i fullblod og halvblod.

Fullblodshester består av tre raser: engelsk fullblo arabisk fullblod . De norske hesterasene dølehest og nordlandshest står nå på listen over utrydningstruede arter. Tre av fire norske hesteraser er nå på den internasjonale listen over truede dyrearter. FNs organisasjon for matvarer og landbruk (FAO) ser med bekymring på utviklingen. De gamle norske hesterasene dølahest og nordlandshest er begge kommet på listen over utrydningstruede arter.

Oslo (NTB): De to urnorske hesterasene nordlandshest og dølehest er havnet på FNs liste over utrydningstruede dyrearter, skriver Nationen. På få tiår har situasjonen for de nasjonale norske hesterasene endret seg fra å være uunnværlig arbeidskraft i jord- og skogbruk, til å bli sports- og hobbyhester. Antallet hester har hatt en dramatisk nedgang.

Derfor er det behov for å . I dag finnes det om lag 2. Begge hesterasene er derfor havnet på FNs matvareorganisasjons liste over utrydningstruede arter, skriver Nationen, ifølge NTB. Nå er det nedsatt ei egen arbeidsgruppa som skal lage en handlingsplan for å redde de tre særnorske hesterasene. Til tross for langvarig innsats er de norske rasene fortsatt truet og antall bedekte hopper går ned for to av tre raser. Men dette skjer ikke over natta.

Han opplyser at dølahesten er oppført på Unescos verdensarvliste over utrydningstruede dyrearter. Og da snakker vi om hesten som har hatt stor . Det blir avgjørende hva. Tilknyttede bedrifter var.