Limousin okse

Til Norge kom rasen første gang på begynnelsen av 70-tallet. I Frankrike er det over en million renrasede limousin -kyr mens her i landet er tilsvarende antall bare noen få tusen. Limousin – den gyldne rase.

For noen kan det kanskje være aktuelt og fore frem en og annen med kanontilvekst. For kalv Unik vil vektgrense levende vekt vær ca .

Vi har prøvd å sette sammen nye kombinasjoner og til dels helt nytt avlsmateriale, både på Full French og kolla okser. Oksen hadde Dauphin som farfar og Epson som morfar. Den ble slaktet på anlegget i Brønnøysun ca fire år . Bavaradage er den store stjerna i Frankrike om dagen. Herefor krysning eller renraset?

Bavardage har kjempesterke tall på morsegenskaper og . Leie okse innlegg 18. Flere resultater fra gardsdrift.

Du vil unngå kalvingsvansker dersom du bruker okser med gode indekser for fødselsforløp og som gir kalver med lav fødselsvekt. Ut over dette er det verdt å merke seg at de intensive rasene gir forlenget drektighetstid. Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse.

En vektgrense på maksimalt 2kg. Vi oppfordrer imidlertid til å . Han holder til i et område hvor de høye lønningene i oljesektoren gjør rekrutteringen til landbruket vanskelig. Det må ikke være enten olja eller landbruket, sier gårdbrukeren, . Som et svar på restaurantkundenes ønske om bedre kjennskap til rase, har vi den glede å introdusere.

Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring. Anbefalt slaktevekt, kg. To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Ettertraktede egenskaper. Dette beistet av ein okse sleit seg onsdag føremiddag frå kjettingen sin. Med eigaren Rolf Helge Eike i hælane sprang den full fart på asfalterte gater i Stavanger. Hei jeg lurer på om dere har noen kvigekalver til salgs som er fø. Oksen skal brukes på kviger, så da må vi finne en annen okse.

Rolige – kjøttfulle – harmoniske dyr med gode produksjons- og avlsegenskaper.

Det er slike dyr ein vil produsere ved kjøttfe hald. Ein fin limousin er eit slikt dyr. Det kan du sjå når du ser på dyret. Og det ser du når du står med avrekninga i handa.

To drektige kyr og ein okse.