Limousin livdyr

Det vil alltid være aktuelle okser for salg, men med varierende alder. Se bilder lenger ned på siden. Aktuelle okser for salg: 4Lexus P av Sletten (kolla), f. Far er den Tyske homozygote kollede okse CN REX PP Solgt. Lars Rocco IV av Sletten (FF) f.

For tiden ingen livdyr for salg nå. Alle mordyrene i besetningen er etter fransk semin eller ET-okser. Muskel: 11 Tilv: 10 Maternal I: . Vi satser både på full french og kollet Limousin. Vi inseminerer store deler av kuene med fransk, dansk, tysk, britisk og norsk semin. Vi bruker også gårdsokser til noen kyr.

Vi selger livdyr , både avlsokser og hunndyr. Deler av produksjonen går til slakt.

Som medlem av Norsk Limousin kan du bestille annonse for kjøp eller salg av livdyr her. Tjenesten er gratis hvis du har betalt medlemskontingenten. Flatmo Limousin ligger på Krokå, ca mil fra Brønnøysund. Gården eies og drives av Aud og Martin Sandnes.

I dag har vi bare FF dyr i vår besetning og har så smått begynt å selge livdyr pluss at vi leverer slakt på Kalv Unik. Stambokført-testkanidater Staur. For dager siden – Limousin.

Avlsokser av kjøttfe til salgs. Fri vektgrense for Limousin Kalv Unik har vært en prøveordning og etter en evaluering og totalvurdering ser vi at slaktevektene har eskalert veldig raskt. Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse. En vektgrense på maksimalt 2kg.

Vi oppfordrer imidlertid til å . Susort Limousin er en leverandør av kjøtt og livdyr med høyt fokus på kvalitet og trivsel. Moderne bygningsmasse og utstyr pluss gode gener er nøkkelkomponenter i en effektiv og lønnsom drift. Okser og kviger som ikke brukes til rekruttering eller selges som livdyr , selger han til Fatland ved maksimum 2kilo slaktevekt og får en merpris på kroner kiloen. Det er veldig bra at Fatland har klart å lage en egen varestrøm for Limousin -kalv, slik at vi kan ta ut den ekstra merverdien folk er interessert .

De fem store rasene i Norge. Kjøttraser med nasjonalt avlsarbeid. Avhenger av gårdens totalgjeld. Markedssituasjonen for livdyr uke 32. Intensive raser, som Limousin , Simmental og Charolais, kan brukes i de tilfellene hvor en ønsker kalver som vokser raskt og som gir store slakt.

Flere drektige kyr og kviger. Det er ingen stor besetning, men vi vil ha mulighet til å stelle godt med dyra og få fram livdyr av høy kvalitet. Skal den gode tilveksten. Det er god etterspørsel etter livdyr , og det gir bedre. I alt kviger av rasene Angus Aberdeen, Simmental, Herefor Limousin og Charolais fikk nye eiere.

Alle som deltok i auksjonen ble solgt.