Liggebås mål

Høyde golv – pall i bakkant (spalter i gjødselgang). Fall på golv i liggebås (flerlagsmatte). Anbefalte mål for liggebås til storfe av ulike vektklasser.

Lengde (med åpen front), m. Nakkebom (h m brystplanke) , m. Det er ikke funnet andre studier som ser på forholdet mellom utforming av liggebås og båsreinhet.

Strø påvirker kureinhet mens forbindelsen til båsreinhet er mer uklar. Målet med denne artikkelen var å beskrive vanlige båsmål, nivået av bås- og kureinhet i et utvalg av norske løsdriftbesetninger samt å studere effekten. Se også tabell om minimumsmål for liggebåser og gangbredde.

Oppbindingsbåser og bindsler. Se tabell med normer for mål på oppbindingsbåser. Bindsel for fiksering av dyr . Andre nettsteder fra Mattilsynet. Kalver og ungdyr i løsdrift har lett for å gjøre fra seg overalt i bingen.

Utformingen bidrar til å oppdra ungdyrene til en.

Tre stikkord om fritthengende liggebås dekker det meste : Renslighet, trivsel og økt produktivitet. Vårt mål vi alltid være å skape gode arbeidsforhold for. Ved valg av liggebås må en ta hensyn til bredden på fjøset og hvilke fôrregime som velges. Liggebåsen skal ha et liggeunderlag i form av matte eller madrasse. Hvert dyr har sin egen plass.

Unngå blindganger under m. Overordnet mål med fôring. Mykhet: – 8-mm for oppbindingsbåser. I tillegg til å være mykt, må underlaget være varmeisolerende, sklisikkert, tørt og holdbart.

Ta nøyaktige mål før du bestemmer deg. For å fremme et godt fôrinntak er fôrets kvalitet viktig, og at de har en bekvem eteplass. Riktige mål er viktig, spesielt fôrbrettets høyde, bredden på utfôringsarealet og nakkebredden. Små detaljer gjør stor forskjell. Kalvene som skal gå der er fra – 9mnd ca.

Det blir litt midlertidig så jeg har tenkt til å bygge i tre, uten båskillere. Det jeg da lurer på er hvor lange båsene burde være. Ombygging av båsfjøs innlegg 3. Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24.

Foringsopplegg innlegg 24.

Flere resultater fra gardsdrift. DAM:7Bufret derfor en glede for oss i Reime å kunne presentere en helt nyutviklet innredning beregnet for løsdriftfjøs. Vi har forsøkt å eliminere bort gamle problem samtidig som vi har gitt rom for tidligere udekkede behov. En god liggebås er viktig.

Den skal være tilpasset kua sin naturlige adfer både i forhold til lengde og bredde, liggestilling og reisning. Duken til halmmadrassene er blitt byttet ut én gang siden den gang, og nå var det på tide å bytte den ut igjen. Etter at Helly Hansen tok over salget av duk til . Komposteringstalle er en lite utprøvd variant som kan være aktuell ved bruk av flis.

Egnet til alle dyregrupper. Etebåser bør være hevet over gulvnivå bak båsen med cm. Eit par dagar før berekna kalving blir kua flytta. Det er ein fordel om det er personopning på fleire.

Gjødsel-, fôr- og ventilasjonsbehov er utregnet til fjøset. Etter poenggivingen og samtaler med faggruppen for nytt ammekufjøs på Mære. Landbruksskole, ble planløsning valgt som den antatt beste løsningen. Denne løsningen er en 1-rekker med liggebåser for alle dyr, både ammekyr, kviger og okser. En viss skepsis var det – med overgang fra tallefjøs til liggebåser , men det gikk seg greit til, forteller Bakke.

Noen dyr la seg i midtgangen, særlig de eldre, og de ville. Bakke har livdyr som hovedprodukt, mens dyra som ikke holder mål går til slakt. Han er godt fornøyd med hvordan tallefjøset har fungert, .