Landskaper i norge

Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen. Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Den europeiske landskapskonvensjonen kan hjelpe oss til.

Landskap i Norge är en sällan använd geografisk benämning. Landet har dock områden som kan kallas landskap, varav flera utgörs av någon av de många norska dalarna.

Gå til Det urbane landskapet – Vår tids urbane landskaper hører til de mest ekstreme kulturlandskaper, landskaper der det er svært lite tilbake av det opprinnelige naturlandskapet, mens de fleste elementer i landskapet er skapt av mennesker. Bygninger og kommunikasjonsinstallasjoner er dominerende i bildet. Artsdatabanken har laget en naturtypeinndeling som beskriver alle naturtyper, fra store landskaper som daler og fjorder ned til det minste lille livsmiljø.

Alle kamper og registrerte resultater i Norge Menn Senior A. Men dette gamle artsrike, mosaikk- landskapet med slåtteeng, slåttemyr, naturbeitemark og kystlynghei er i ferd med å forsvinne. Mekanisering og intensivering i landbruket har ført til store monokulturer med lite mangfold av planter og dyr. Andre steder, slik som i gamle setermiljøer, gror områdene ofte igjen. I Tertiær (eller kanskje før det) var den Kaledoniske fjellkjeden blitt nedslitt til ett rullende kupert landskap.

Dette minner om mange landskap i Mellom-Europa i dag.

Enkelte kystområder i Norge ligner også på dette landskapet , som for eksempel Fosen her i . Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler:det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende. I løpet av Jordens mellomalder ble landets berggrunn slitt ne og i tidlig tertiær var landskapet tilnærmet flatt med brede daler og avrundede høydepartier. Hun lager små skulpturer, fat og veggobjekter i keramikk, og jobber også med tegning og collage. Sin inspirasjon henter hun fra egne erfaringer og minner. Arbeidene forteller historier med . EPISODE 7: LANDSKAP FORTELLER.

Både folk og landskap forteller historier. Men hvem har fortalt oss om det mest verdifulle med kulturlandskapet? Og glemte de noe i sin fortelling? Okstindene – Nord- Norges høyeste fjellområde, til Botanisk Hage i Oslo og til Blaafarveværket . Oslo, Saarlan 2– (VM-kval.) Bergen, Islan 3–1. Oslo, Vest-Tysklan 1– (VM-kval.) Helsinki, Finlan 4–1.

Stockholm, Sverige, 0–0. Naturlandskap, landskap som ikke er påvirket og endret gjennom inngrep fra menneskenes side i vesentlig gra slik at de naturlige økologiske systemer er opprettholdt. Enkelte legger en mer restriktiv definisjon til grunn og lar begrepet stå for landskap som er totalt upåvirket av inngrep i enhver form. Typisk er høye, spisse fjell med bratte, furete sider.

Disse landformene er dannet under erosjon fra isbreer og elver.

Alpint landskap finnes også andre steder i verden og utgjør av arealet i Sør- Norge. Vi er svært forskjellige når det gjelder hvilken type landskap som gjør mest inntrykk på oss. Nordmenn er glad i landet sitt, synger fagert er landet og hyller Norges blomsterdal. Med våre turtradisjoner er det kanskje den ville graneskog som gir oss den største tilfredsstillelsen når vi skal tilbringe fritiden utendørs. I Nord- Norge venter noe nytt rundt hver sving på å bli oppdaget.

Akter, portretter, stilleben, landskaper. Det er derfor jeg er her i Norge , hvor naturen er så vakker og lyset så skiftende. Landskapet i Deres storslåtte land er malt med Vår Herres egen pensel og palett.

Jeg verdsetter også de.