Landskap i norge geografi

Landet har dock områden som kan kallas landskap , varav flera utgörs av någon av de många norska dalarna. I løpet av Jordens mellomalder ble landets berggrunn slitt ne og i tidlig tertiær var landskapet tilnærmet flatt med brede daler og avrundede høydepartier. Breng seter ved Lovatnet, Loen i Nordfjord. I bakgrunnen Kjenndalskruna og Ramnefjellet.

Den norske vestlandsnaturen er vakker, men farlig.

Natur- og kulturlandskap Landskapet forandrer seg stadig og er resultatet av samspill mellom naturens egne krefter og menneskenes bruk av naturen. Derfor forteller landskapet mye om samfunnsutviklingen. Det er et økende behov for detaljert.

Utbygging av fritidsboliger og rekreasjonsbyer har endret arealbruken og kulturlandskapene. Ofte forbinner vi landskap med noe som er estetisk vakkert (læren om det vakre). Kulturlandskapet – jotdbtukdlsndskap.

Urørt natur – er en verdi i seg selv.

På oppdagelsesreise med kart og GIS. Kart er en viktig del av vår digitale hverdag. Med Hurtigruta rundt Stad. Norge – Verdier i landskapet. Beskriv noen typiske trekk ved viddelandskap.

Svar: Viddelanskap, eks finmarks vidde og hardanger vidda. Ganske flate gamle fjell plater ca. Eksempel på viddelandskap : finmarskvidde og Hardangervidda. Spania: Autonome regioner.

Storbritannia: Byer (vanskelig versjon). Sveits og Østerrike: Byer. Sverige: Tettsteder i Götaland.

Den er egentlig dannet for så . Det kan også være store variasjoner innen en og samme landsdel, og det kan være store variasjoner fra år til år. Lærestoff: ”Underveis Geografi , kap – s.

Kysten preges av trange fjorder som ble dannet under siste istid. I innlandet er det flere mindre fjellkjeder og skogsområder, med lavtliggende sletteområder midt i landet.