Landbrukseiendom til salgs trøndelag

Meglers vurdering heimdal eiendomsmegling har glede av å presentere denne flotte landbrukseiendommen beliggende på kvål, kun km fra sentrum. Driftsform(er): Skog og hestehol muligheter for sauehold mm. Benums gård er ikke den eneste store landbrukseiendommen i Snåsa som har vært på markedet i den senere tid. For en ukes tid siden gikk Finåsskogen under hammeren.

Den tidligere skogskolen har vært i Nord- Trøndelag fylkeskommunes eie de senere år. Den ble solgt for millioner kroner. Gård til salgs er en markedsplass for anonsering av gårder til salgs. Innholdsrik landbrukseiendom til salgs i Trøndelag. Landbrukseiendom på totalt ca.

Grong kommune i Nord- Trøndelag. Eiendommen har et produktiv skogareal på ca. Bolighus, garasje, redskapshus, driftsbygning og hytte. Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS har spesialkompetansen innenfor omsetning av landbrukseiendommer , skogeiendommer og næringseiendommer, herunder salg av selskaper.

Vi tilbyr en ekspertise på de politiske, juridiske og skattemessige aspektene. Vi kan også tilby full diskresjon og selger mange av . Her finner du en oversikt over eiendommer som kommer for salg. Bare et fåtall gårdsbruk i Nord- Trøndelag er blitt solgt for over millioner kroner i det åpne markedet. Derfor knytter det seg spenning til hva det vil være mulig å oppnå for storgården Mediaas nordre i Snåsa, som snart kommer for salg. Gården har et totalareal på 4. I tillegg er det et annerledes og mer komplisert regelverk forbundet med kjøp og salg av landbrukseiendommene.

Regelverket dreier seg blant annet om odel, konsesjon, boplikt, driveplikt og andre formelle forhold rundt eiendommen. I snart ett år har storgården ligget ute for salg. Nå vurderer eierne å selge kvoten.

Også i Steigen selges et like . Salg av stort og moderne melkebruk lar vente på seg. Storgården i Snåsa er ennå ikke solgt etter å ligget ute for salg i et halvår. I tillegg kommer utstyr og husdyr, taksert til millioner kroner.

Han mener stadig flere kommer til å velge å dele opp landbrukseiendommer ved salg. Hvis du ser bort fra det rent odelsrettslige, er det jo nettopp denne utviklingen staten ønsker. De som ønsker å drive landbruk, får mulighet til å styrke sitt driftsgrunnlag gjennom kjøp av tilleggsjord. Svaret er avhengig av hvilken situasjon man befinner seg i. Jeg skal her gi et overblikk over noen typesituasjoner. Det understrekes at utgangspunktet i norsk rett er avtalefrihet.

Prisen kan derfor avtales fritt, men ikke settes høyere enn det som følger av reglene. Konsesjonsprisen gjelder ved salg utenfor odelskretsen eller . Mye å passe på ved kjøp og salg av landbrukseiendom – Det er mange spesielle regler og mye man bør sette seg inn i hvis man skal kjøpe eller selge landbrukseiendom. Jeg vet va det innebærer og drive gård så trenger ikke noe moralprekner her. Så til spørsmålet:har følt me på alle annonser på nett men er som regel bare småbruk ute, er det noen her inne som sitter på informasjon om noen gårder som selges?

Helst i trøndelag men ikke ett must. Nord- Trøndelag har fulgt opp pålegget og kontaktet konsesjons- myndighetene ved begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at Nord- Trøndelag ligger på under.