Kuraser i verden

Kuraser , kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Moderne forskning har imidlertid slått fast at sebu er en underart av vanlig kveg. Mer en seburaser er beskrevet. Sebukveg er i dag eksportert til hele verden.

En av de største populasjonen av tamsebu . I dag formidles sæd fra Hereford-okser gjennom GENO. Oppdrettere av Hereford i Norge er organisert i Norsk Herefordforening. Fra Nederland stammer det holstein-frisiske feet, som fra USA og Canada er utviklet til verdens fremste melkerase, spredt over hele verden under navnet holsteinfe.

Simmentalfeet fra Sveits har sin største utbredelse i Sveits, Østerrike, Ungarn, Tyskland og i tilgrensende lan og er et typisk kombinasjonsfe. Brede avlsmål gir best resultat. Siden den gang har det blitt gjennomført en rekke internasjonale forsøk med kurasen. Norsk Rødt Fe sammenlignes spesielt med . Kvegrasen som produserer verdens dyreste kjøtt har ankommet Danmark.

Han er administrerende direktør ved Geno, som eies av norske bønder og driver med avl og utvikling av den norske kurasen Norsk rødt fe (NRF). Rasen blir stadig mer populær: NRF-sæd eksporteres nå til ulike land. Det unike er at man har dratt med mange egenskaper i avlsarbeidet, det vanlige er å . Disse husdyrrasene er en del av norsk kulturhistorie og kan dessuten ha gener som vi kan få god bruk for i framtida.

Vestlandsk fjordfe hører tradisjonelt hjemme på Vestlandet mellom Hordaland og Møre. Verden over skjer det en . DAD-IS) hvor der registreres grundoplysninger om husdyrracer i alle verdensdeler. Her finnes grunnoplysininger om de alle fleste kuraser i verden og viser at allt for mange raser er situasjonen kristisk . Stekes det korrekt, vil det smelte på tungen. Det er denne egenskapen, i tillegg til den unike marmoreringen, som gjør at hele verden vil ha kjøtt fra kurasen kobe.

Kobe-rasens unike fettmarmorering har gjort den berømt, . Deres evne til å tilpasse seg forskjellige ekstreme klimatiske forhol og forskjellige driftsformer, er typisk for rasen. Rasen er godt etablert i mange deler av verden. I Norge er det stambokført omlag 1mordyr av rasen.

Bonden er ferdig med å melke, kyrne lunter ut. Høstsola blinker i messingknoppene på hornene. På Løten prestegård er det meste litt annerledes. Gården blir forpaktet, besetningen består av Østlandsk rødkolle, Telemarks kyr, Sidet trønderfe, Nordlandsfe, Norske Jærhøner, Fjordhest (fjording), . National Trust, en walisisk veldedighetsorganisasjon som bevarer natur og kultur , har startet innsamlingsaksjon for å redde den eldgamle kurasen White. Ifølge organisasjonen er det kun rundt 7fruktbare kyr igjen av rasen i hele verden , noe som gjør den sjeldnere enn pandaen, ifølge organisasjonen.

Kua Swallow fra Cheshire i England er mindre enn en gjennomsnittlig sau, og har nå fått en plass i Guinness rekordbok. Holstein: Proffkua for dem som har fokuset rettet mot høye avdrotter. Krever gode beiter og godt grovfor for å opprettholde energibalansen. Dårlig klassifisering på slakt.

Passer godt for dem som vil utnytte gårdens potensiale maks og som har god kontroll på grasproduksjonen. Norske husdyrgener fra gris og storfe er ettertraktet over hele verden. Noen samler på frimerker, andre samler på glansbilder. Nina Bråten samler på levende kuer.

Europas minste kurase , Dexter, er ikke lenger bare for fattigfolk.