Kunstig seleksjon eksempler

Eksempler på feltarbeid i flere miljø. Vill kål er opprinnelsen til flere kålsorter (f. eks. blomkål, brokkoli og rosenkål) som er foredlet fram ved kunstig seleksjon. Charles Darwin forklarte evolusjon og opprinnelsen av nye arter gjennom en mekanisme han kalte naturlig seleksjon. Naturlig utvalg – også kalt naturlig seleksjon – er den vanligste og viktigste formen for seleksjon.

Seleksjon som ikke er naturlig seleksjon refereres til som kunstig seleksjon. Husdyravl er et eksempel på kunstig seleksjon.

Seleksjonsprosessen medfører at genvarianter som er til stede i de selekterte . Om miljøforholdene endres, vil individer med andre egenskaper klare seg best. Ved kunstig seleksjon er det menneskene som bestemmer hvilke individer – og dermed hvilke arveegenskaper – som overlever og som vil være til stede i den neste generasjonen. Kunstig seleksjon foretas i husdyravl og i . Kattebestanden på en gård avler som regel vilt og fritt. De individene som klarer seg best, vil være de som får mennesker til å hjelpe seg.

Altså har seleksjonen gått i retning lite sky, men kattungeaktige . Makro og mikroevolusjon innlegg 30. Naturlig_seleksjon Bufret Lignende Naturlig seleksjon (eller det naturlige utvalg) er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon.

Dette skjer ved at de best tilpassede individene innen en populasjon til enhver tid har en større sjanse for å etterlate seg nye avkom enn et gjennomsnittlig individ. Resultatet av en slik seleksjonsprosess er tilpasninger i arten. Domestisering (l. domesticus – fra hjemmet) er kultivering og foredling av gunstige egenskaper ved kunstig seleksjon av genotyper og fenotyper av planter eller dyr. Opprinnelig postet av shisha kunstig utvalg som fører til flere varianter av en plante, vil det si at planten må ha hatt mye arvelig variasjon som gjorde det mulig å lage forskjellige varianter?

Seleksjon skjer på grunnlag av det som allerede er, ikke ut fra hva som kan komme! Fossilene viser at arter dør ut. Han forklarte også hvordan nye arter kunne dannes, nemlig ved naturlig seleksjon. Nå har forskerne samlet en katalog med eksempler på hvor raskt virkningen av naturlig seleksjon faktisk kan ses. Prøve i naturfag i morgen, glemt bok, need help!

OT-baren: Okey, læreren vår i natufrag har plutselig bestemt seg at vi skal ha prøve i morgen. Det som er kjipt er at jeg ikke har bok, har glemt den et eller annet ste for jeg finner den ikke nå. Læreren vår har gitt oss prøva, men det hjelper ikke . Forklar begrepene naturlig og kunstig utvalg. Hva menes med genmodifiserte organismer? Nevn metoder som kan benyttes for å genmodifisere flercellede organismer som planter og dyr?

Gi eksempler på gunstige egenskaper man har . Hvorfor går naturlig seleksjon(utvalg) mye langsommere enn kunstig seleksjon ? Nevn eksempler på at miljøendringer påvirker det naturlige utvalget. Det naturlige utvalget, naturlig seleksjon, innebærer at individer med de gunstigste egenskapene i størst grad overlever og formerer seg.

Det vil påvirke en art slik at den . Brukes for å illustrere kunstig utvalg, og for at elevene skal komme på flere eksempler på arter som vi mennesker har endret gjennom å velge ut hvilke individer som får formere seg. Illustrerer noen fuglers og planters tilpasning til miljøet. Frø fra plantene geitrams, lønn, borre, gran, avokado . Nøkkelord: Seleksjon, kausalitet, kompleks privat atfer vitenskapsmål, metodologi.

B) interspesifikk konkurranse. C) intraspesifikk konkurranse. Hva er den viktigste forklaringen på at ingen søsken i en populasjon, bortsett fra eneggede tvillinger, blir født genetisk helt like?

A) Kromosomer fordeles tilfeldig under . I besvarelsen må du også forklare hvilke fordeler en C4-plante og en C3-plante har, og nevne eksempler på arter som har dem. Nitrogenets kretsløp 73. Sammenlikning av energistrøm og grunnstoffenes kretsløp 75. Milepæler i evolusjonen Selvreplikerende . Ved kunstig utvalg styres prosessen av oss mennesker der vi avler opp ønskede varianter.

Arter endres ikke bare som følge av naturlig seleksjon, men også gjennom planlagt og målrettet avl. Vi skal se nærmere på noen eksempler.