Kumelk produksjon

Melk (eller mjølk) er den hvite eller gulhvite, næringsrike væsken som hunn- pattedyr produserer for å nære sine unger. Ettersom drikken skal tilføre avkommet alle de næringsstoffene som trenges for at barnet skal vokse, inneholder den . Landbruk Bufret Lignende 1. Tradisjonelt inneholder en kus jur ca. Den moderne kua bærer derimot på liter.

Etter at bonden har melket kyrne kjøles melken ned til °C og oppbevares på en egen melketank på gården.

Før melken pumpes over fra gårdstanken til tankbilen, kontrollerer sjåføren lukt, smak og kvalitet og tar prøve av melken. Melk , gulhvitt sekret fra kjertler hos hunnpattedyr, bestemt til å være avkommets første næring. Inneholder vanligvis alle stoffer og vitaminer som er nødvendige for avkommets livsopphold og utvikling i en tidsbegrenset periode. Arv- og miljøbetingede forhold . Nå melker de nesten tre ganger så mye. De beste kuene blir plukket ut til å føre slekten videre, noe som betyr at kuene har økt produksjonen med 40–kilo melk pr.

Viste du at før ei ku kan produsere melk , må hun være gravid ? Kuer voldtas med rutine gjennom hele livet, slik at de kan produsere så mye melk som mulig.

Når ungene blir født, tas de fra kua med en gang, og blir nesten alltid drept (kniv i halsen), fordi det ikke er økonomisk lønnsomt å holde dem i live. Neste steg er at melken homogeniseres. Homogenisering er en prosess som fordeler fettpartiklene jevnt i melken. Fettet er det som har lavest vekt i melken, og derfor vil det flyte opp og danne et fløtelag dersom melken ikke homogeniseres.

Skummet melk blir ikke homogenisert fordi den er fettfri. Kremfløte homogeniseres . Den første oppgaven for kua var å trekke plog, kjerre og vogn. Menneskene startet med å rydde skog for å produsere mat til seg selv og dyrene. Det tok lang tid før kumelk ble viktig for menneskene, og i begynnelsen brukte . Gode norske kyr produserer for mye melk , skriver avisa Nationen. Og norske forbrukere kjøper for mye utenlandsk yoghurt og ost.

Det blir det overproduksjon av. Merking av melkeprodukter med rå melk eller av råmelk. Til tross for at melk er en kvoteregulert produksjon , er det ikke gitt at produsentene vil kunne levere tilstrekkelig melk til å forsyne markedet i framtida. Det er trekk som gir grunnlag for bekymring, blant annet den nedadgående trenden i antallet melkekyr og nedleggingstakten av bruk.

Spørsmål som reises i rapporten er . I denne filmen ser vi noen av veiene melka kan ta fra den forlater kua og fram til vi finner. Râ lctnnelk beregnet til produksjon av varmebehandlet konsummelk fersk ost, .

Ei ku som produserer økologisk melk , spiser mer rødkløver enn sine medsøstre i konvensjonelle gårdsdrift. Det gir utslag i en annen fettsammensetning og høyere innhold av såkalte omega 3–syrer. Av dette var hele kumelk , bøffelmelk, geitemelk og sauemelk. USA produserer mest melk. Asia er den verdensdelen som topper listen over kumelkproduksjonen med hele av totalvolumet.

For produkter definert innenfor . Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i. På den måten er alle melkeprodu sentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris. TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører i markedsordningen med råvaren melk. Foretak som hadde en høyere historisk leveringsrett etter forskrift 7. For foretak som produserer både ku- og geitemelk, omregnes geitemelkkvote til kumelkkvote i . Saken er produsert og finansiert av Universitetet for miljø- og biovitenskap – Les mer.

Forskere er uenige om hvorvidt melk er sunt eller ikke. Snarere det motsatte hevder andre. Hun peker på at om du vil ned i vekt, så bør du drikke mer melk – for den forbrenner fett.

Etter høy produksjon første halvår gikk leveransene tilbake i andre halvår. Melkefettet er usunt sier noen. Tørrstoffinnholdet i kumelk har .