Kugalskap england

London (NTB-Reuters-AFP): Munn- og klovsyken er nå spredt i hele England. Dette bekreftet myndighetene søndag, etter at det sjuende tilfellet er oppdaget på en gård i Devon, i Sørvest- England. Den angriper hjernen og. Creutzfeldt-Jacob sykdom (CJS) er en hjernesykdom som fører til demens og død.

Klassisk BSE overføres til storfe via kjøtt- og benmel, og kan også overføres til andre arter, blant annet mennesker, og mennesker smittes ved å innta smittefarlig materiale . Kua ble testet fordi den ble skadd av en elg.

Etter det Dagbladet forstår, dreier det seg ikke om en tradisjonell melkeku av . Norden fikk sannsynligvis sitt første kugalskap -dødsfall da en pasient døde på Aker sykehus i forrige uke. Alt tyder på at mannen hadde samme sykdom som har drept mennesker i England. Man mener at den fjerde formen er en menneskelig variant av kugalskap , og at smitten stammer fra storfe med kugalskap. Mennesker som har spist kjøtt fra storfe med kugalskap kan utvikle Creutzfeldt Jakobs sykdom.

EUs referanselaboratorium i England bekrefter at en norsk år gammel ku fra Nord-Trøndelag hadde atypisk BSE ( kugalskap ). Atypisk (spontan) BSE, en . Sykdommen smitter flere dyrearter og i sjeldne tilfeller også mennesker.

Fire dødsfall kan med sikkerhet knyttes til den nye varianten av sykdommen. Kugalskap kalles også bovin spongiform encefalopati (BSE). Smittefarlig kjøtt har vært brukt i såvel babymat og skolemåltider som hamburgere og pølser.

Sykdommen er imidlertid ikke ennå bekreftet. Det er så langt kun klassisk BSE som i . Disse vil sannsynligvis foreligge i løpet . Bovin spongiform encefalopati (BSE) var det offisielle navnet. Mattilsynet venter på prøvesvar fra et laboratorium fra England. I Norge ble den kalt kugalskap (mad cow disease) på grunn av symptomene fra sentralnervesystemet. Etter hvert ble det klart at sykdommen var forårsaket av et smittestoff . Veterinærinstituttet analyserer nå flere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

Forskningslektor ved Københavns Universitet, Karsten Klint Jensen illustrerte dette poenget ved å gjennomgå håndteringen av kugalskap i England. Det kan se ut som om forvaltningen systematisk har underkommunisert risikoen for smitte, og at ekspertenes vurderinger har blitt frisert før offentliggjøring, mente Klint . Variant Creutzfeldt Jakob disease (vCJD), som den menneskelige varianten kalles på fagspråket, har hittil kostet briter livet. Nylig ble det funnet at uforsiktig bruk av slaktekniver kan ha forårsaket ukontrollert spredning i og rundt den vesle landsbyen Queniborough i Midt- England , der fem mennesker har .