Kringkastingsrådet medlemmer

Kringkastingsrådet består av medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer , deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Nye medlemmer i K-rådet. Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter. Lederen av K-rådet, Per Edgar Kokkvol sier til Journalisten. Det ligger veldig mye klokskap, . Jeg mener man burde legge ned hele rådet. Hun går foran med et godt eksempel, sier Omdal.

Han har selv blant annet ledet Norsk Journalistlag og . Rådet har medlemmer med personlige vararepresentanter.

Det nyutnevnte kringkastingsrådet hadde torsdag sitt første møte. Det har fire års funksjonsti og ledes av tidligere stortingsrepresentant for SV, Kjellbjørg Lunde. Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Rådet består av medlemmer som hver har en personlig vararepresentant.

Da het det Riksprogramrådet og hadde en mer aktiv, direkte rolle. Kritikk: – Jeg synes det er spesielt å dra barnehagebarn inn i et studio og sitte og fremføre den typen bannskap. Unødvendig å fremstille Trump som en idiot i Stjernekamp.

NRKs håndtering av klagene mot programmet Faten tar valget. Bringer saken til NRK-rådet. To ville kritisere Skavlan for å ha vært ufin og respektløs . Drøfter og uttaler seg om hovedlinjene for NRKs virksomhet. Det skjer enten på oppfordring fra NRK-sjefen, fra publikum eller når rådet selv bestemmer det. Seks medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i . Rådets leder Per Edgar Kokkvold tror . Eg har motteke denne meldinga med audmjukheit og glede.

Dette er ein veldig hyggeleg tillitserklæring.

Kulturministeren har utnevnt Sande til personlig vara for nestleder Kjersti Thorbjørnsrud. Sande er daglig leder og partner i byrået Nordnorsk Kommunikasjon, og har lang fartstid fra media. Jeg er glad og stolt over å få denne tilliten, sier Sande, som . Kongen oppnevner seks medlemmer , deriblant leder og nestleder. Et medlem kan bare gjenoppnevnes for én.

Meldinger fra våre medlemmer går ut på at programmet har skapt negative holdninger som de tar svært tungt. Vi tror derfor at programmet har svekket omdømmet til den buddhistiske minoriteten i Norge. I programmet fremsettes det uholdbare påstander om . NRK får kritikk for pelsdokumentar.

Men det var også flere medlemmer i rådet som mente det var riktig å vise filmen. Han stilte imidlertid spørsmål ved premissene. Selbekk refererte Jan Hanvold som har sagt at han ble invitert til å delta i et program der NRK skulle lage noe om kristen miljøer utenfor Den norske kirke, .