Krig og konflikt

Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles for krig , kan likevel variere, blant annet av hensyn til internasjonal rett og politisk retorikk. Juridiske betraktninger. Bufret Lignende Redd Barna kjemper for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en væpnet konflikt.

Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag.

De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom stormaktene er blitt mer ustabil. Hvordan er tema konflikt og krig representert i læreplanverket til den norske skole, og hvilke digitale . Vi tar ikke side i konflikter. Tallet på falne er også redusert. Vi gir nødhjelp basert på behov alene, og gjør alt vi kan for å nå frem til dem som trenger oss.

Foto: Juan-Carlos Tomasi. Sovjetunionen var den eneste staten med styrke til å konkurrere med USA om global dominans, til en situasjon der amerikanerne langt på . Vi forsker på krig og konflikt fra flere innfallsvinkler ved Universitetet i Oslo.

Det humanistiske fakultet . For det første tar vi opp begrepene krig , konflikt og fre samt hvordan utviklingen av kriger og væpnede konflikter har vært i de siste årene. Dernest presenteres opp materiale om mulige forklaringer på krig – og . Hvorfor krig og voldelig konflikt ? Men når konflikter ikke håndteres eller brukes til politisk manipulasjon, kan de utløse voldsbruk og ødelegge hele samfunn. Nesten millioner er drevet bort fra hus og hjem på grunn av krig eller annen forfølgelse. Det finnes regler i krig , og Røde Kors-bevegelsen er tuftet på disse. Hver dag jobber vi for å styrke menneskerettighetene – over hele verden.

Folkeretten er internasjonale avtaler mellom to eller flere lan som regulerer staters rettigheter og forpliktelser i væpnet konflikt , under naturkatastrofer og i fredstid. I dette undervisningsopplegget vil dere lære om menneskerettigheter, og hvordan konflikter påvirker oppvekst og utdanning. Her finner du en samling av spørsmål og svar om kriger og konflikter. Pengene skal brukes på prosjekter i fem land: Pakistan, Colombia, Sør-Sudan, Mali og Syria.

Konflikten i Syria er brukt som eksempel. Alle barn har ifølge barnekonvensjonen rett til utdanning, uansett hvor i verden de bor. Krig , organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje.

Gjelder det en konflikt mellom stater, taler man om internasjonal krig.

Står striden mellom den lovlige regjering i en stat og en mer betydelig, fastere organisert . Det å krangle litt og være uenige om noe er helt vanlig. Mange opplever at uenighet kan løses ved at en snakker sammen. Men av og til kan det være greit å få hjelp av en annen person for å løse en konflikt. Også mellom land kan det oppstå uenighet og krangel. Hussein Alhamood (29) er på flukt med familien i Tyrkia, men først og fremst sørger han for at barn i hjemlandet får være barn – med rett til skolegang.

Demonstrasjon i protest mot drap på journalister i Mexico. Forskningen har direkte relevans for journalistprofesjonen og for utdanningene i både journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon på alle nivåer fra BA til PhD ved Institutt for journalistikk og mediefag. Bistand i krig og konflikt.

Kirkens Nødhjelp opererer i de mest sårbare statene i verden. Men, det utgjør også en enorm risiko for korrupsjon og ødeleggelse av bistandsinvesteringer. Bør vi egentlig være der?