Krav til hesteboks

Det er flere forskrifter som gjelder for deg som skal holde hest. Noen gjelder krav til hestenes velfer andre gjelder krav til blant annet hygiene og matsikkerhet (for de tilfeller der hesten slaktes) og krav til identifisering av hesten. Hesteholdet ditt skal være registrert hos Mattilsynet dersom du noen gang har . Hesten er beskyttet av lover og forskrifter.

Dyrevelferdsloven gir overordnede bestemmelser om hold og håndtering av alle slags dyr. Forskrift om velferd for hest gir mer spesifikke krav til utforming av stallen og om tilsyn og stell av hestene. I en stall kan hesten enten stå på boks eller i spiltau. Retningslinjer med mer detaljerte anbefalinger om hvordan forskriftens krav kan . Det finnes også retningslinjer med mål for bokser og spiltau, se blant annet Mattilsynets retningslinjer. Skal du lage stallbokser til hester eller flere, er det enda flere krav som må oppfylles og du må i tillegg melde ifra til mattilsynet.

Skal du drive hestesenter eller avl så må du søke mattilsynet. Konkret til boksstørrelser så er det mankehøyden som bestemmer. En ponni under skal ha minimum mmens en hest over 1 . Formålet med forskriftene er å legge forholdet til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov.

Bestemmelsene omfatter både stell og pleie av hestene og konstruksjon og vedlikehold av byggninger og utearealer der hester holdes. Luftegård: Et inngjerdet utendørs areal som tilfredsstiller krav til fri bevegelse, men som ikke er beite. Kravene gjelder for nybygg men, er veiledende . Mattilsynet er den myndigheten i Norge som skal passe på at forskriften om velferd for hest overholdes.

Spiltau: Bås hvor hest oppstalles oppbundet. De har samtidig myndighet til å lage retningslinjer som utdyper og gir lik tolkning av punktene i forskriften. Dette har de gjort og samlet i retningslinjene til forskrift om velferd for hest. Krav til boksvegger er i første omgang at hesten ikke skader seg. Før man velger materiale må man være sikker på at det er holdbart for hest.

Hest : Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. For de første fire heste skal der være mindst (x hestens stangmål) pr. Kikket endel på mattilsynets krav lately mtp høyde,bredde,utegangsareal osv. Lov om hold af heste har været gældende siden 1. Loven indeholder skærpede krav til dyrevelfærd i forhold til system og management i dagligdagen, staldfaciliteter, foldfaciliteter samt øget bevågenhed fra EU, fagforbun miløforbund mv.

Beregn størrelsen på hestebokse efter den nye hestelov. Den korteste side af hesteboksen skal min. Lysinfal min af gulvarealet: Indtast staldens gulvareal i m²: Naturlig . Størrelse på foleboks skal være: m2. Hesteloven indebærer, at vi skal opfylde en lang række mindstekrav til hold af heste, herunder et krav om minimums mål for boksstørrelse, for- bud mod permanent opstaldning i spiltove, minimumskrav til loftshøjde i boksen, krav. Hestebokser – Stallinnredning til hest.

Vi har levert stallinnredning til det Norske markedet i over år, og har gjennom årene utviklet, og tilpasset innredningen til Norske krav og ønsker. Lov om Hold af Heste stiller krav til størrelsen på de bokse, som heste opstaldes i. I henhold til § i loven skal gulvarealet være mindst x hestens stangmål, og den korteste side af boksen skal være mindst x hestens stangmål. Svært stor hest : kvm.

Ponni med mankehøyde 08-30: kvm. Der er snak om to shetlænder og en hest på størrelse med en Fjordhest. Tre lags kombinasjonen – gummi, skum, gummi – oppfyller de høyeste krav til liggekomfort. Den spesialdesignede gummiundermatte gir ideel bløthet. Skumlaget, som er perfekt pakket inn mellom to gummilag, gir ytterligere liggekomfort.

Store liggeflater gir færre trykkskader. Den elastiske overflaten er behagelig og .