Kostnader melkerobot

Før Jo og Reidun Stemshaug inngikk maksprisavtale med DeLaval, hadde de årlige utgiftene til drift og . TINE Effektivitetsanalyse (EK) har per dags dato ikke detaljerte data om kostnader med melkerobot. Bjørn Gunnar Hansen peker på at årsaken er at kostnadene med robot blir ført sammen med andre maskinkostnader i regnskapet. Til neste år vil Dataflytprosjektet gi mulighet for oppsplitting av kostnadene , . Produktsjefen i Delaval spådde imidlertid VMS-en en lys framtid.

Frivillig melkesystem, som man kalte det, ville snart bli et reelt alternativ for mange melkeprodusenter. Nylig solgte den blå markedslederen sin melkerobot nummer 1. Kvifor bytter dei ut robot med stall? Er det kostnad det går på eller er pga. Eg er ikkje enig med Magne i at roboten er på veg ut i Danmark . Importere brukt melkerobot innlegg 31. Flere resultater fra gardsdrift.

Lely Aeller delaval VMS? Rekordsalg av melkeroboter. Høye lønninger i Norge gjør at bønder heller påtar seg gjeld enn å leie inn arbeidskraft, mener eksperter. Ifølge salgstall fra Felleskjøpet og Fjøssystemer er det hos disse solgt til sammen 2melkeroboter i fjor i Norge, det høyeste tallet på i hvert fall ti år. En har testet uisolerte og lettisolerte bygningsskall som gir lavere kostnader der klimaet ligger til rette for løsningene.

Løsningen som kan suppleres med melkestall eller melkerobot , fungerer godt med et tilpasset driftsopplegg og nødvendige tilpasninger av golv, innredning og innvendige overflater i . De faste kostnadene varierte mye mer mellom de to gruppene enn de variable kostnadene. Dette tyder på at det er mindre behov for å leie inn avløser dersom man investerer i robot. Gjennom en spesialundersøkelse har NILF gjennomgått internasjonal forskning om AMS og status for AMS i Norge.

Som nevnt var jeg på ledermøte i Bondelaget forrige uke. Melkerobot i små besetninger. Per dags dato er det slik at man kan søke tilskudd til investeringer gjennom Inovasjon Norge. Jeg har fått forståelsen av at det er Inovasjon Norge . Livet leves i transe mellom melkerobot og kraftforautomat, og bonden slipper å være i fjøset.

Et slikt landbruk er i tråd med regjeringens dreining – daværende landbruksminister Sylvi Listhaug stilte som ultimatum å ikke øke kraftforprisen under siste jordbruksforhandlinger. I tillegg stilte hun millioner . VMS er den melkeroboten på markedet med høyest kapasitet. Arealbruk og kostnader i løsdriftsfjøs. GRETE STOKSTAD¹ OG GEIR NÆSS². Stemshaug har også inntrykk av at mange tror kostnadene er lavere enn det de er.

Det er mitt inntrykk når jeg har snakket med andre robotbønder. Mange med melkekvoter på kanskje 150. Kostnadene med å bygge om til løsdrift er så pass store at de må øke produksjonen hvis det skal lønne seg. Investering i melkerobot gir økte kapitalkostnader, men større frihet i arbeidshverdagen for bonden og lavere arbeidsinnsats per.

For å vedlikeholde VMS melkerobot , er det laget et serviceprogram bestående av servicer. VMS melkerobot er konstruert for å melke kyr 3dager i året, men utviklingen på melkerobotsiden stopper . Resultat før avskrivninger. Mindre økning i avskrivninger. Trøndelag er i front i forhold til å ta i bruk melkerobot.

SORTLAND: Fylkesrådet vil bevilge fire millioner kroner til nødvendige investeringer i landbruksutdanninga i Kleiva, blant annet en melkerobot. Det er vi veldig glad for, sier nytilsatt avdelingsleder Nils Skjørholm.