Kofasil lp

KOFASIL ensileringsmidler er ikke sure og gir ingen økt korrosjon på hverken lakk eller metall. Når bruker jeg KOFASIL LP og KOFASIL Ultra KOFASIL LP har en sammensetning som gjør at den egner seg best ved direkte høsting, og ved svak og middels fortørking (opp til tørrstoff). I denne type surfôr er det først og . Til bruk i rundballer og plansilo med god ventilasjon.

Ensileringsmiddel til rundballer opp til tørrstoff. Høyt innhold av produkter som virker hemmende på bakterier og sporer.

Dosering 5-liter pr tonn. Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt. Det er et middel til gras i rundballer og plansilo som er lite fortørka, opp til tørrstoff.

KOFASIL LP har høyt innhold av de stoffene som virker mot anaerobe sporer i surfôret (både Clostridia og Listeria). I tillegg er det noe innhold av natrium-benzoat som virker mot . Noen som har erfaring med dette nye middelet eller som vet om det er noe forskjell på disse to. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Dette er midler som knekker skadelige bakterier og gir en rask pH-senkning med et moderat forbruk av sukker.

Nitritt og Heksamin reduserer også faren for sporer og listeriose betydelig.

Valg av middel og dosering avhenger av forholdene og hvilken effekt du ønsker å oppnå. Ved ensilering av vått gras uten tilsetning av syre, blir det ofte dannet mye gjæringsprodukter og lite sukker blir igjen i surfôret. Sikrer et optimalt grovfôr.

Kvaliteten på grovfôret er avgjørende for et godt økonomisk resultat. Ved riktig bruk av ensileringsmidler sørger man for grovfôr med høy kvalitet ved direkte og fortørka gras. Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike. Soveltuu kaikkiin säilömuotoihin, kaikissa korjuuolosuhteissa. Addcon vet foreløpig ikke . KOFASIL LP :n avulla tuhotaan rehun haitalliset bakteerit ja estetään haitallisten . Alhainen annostus: TEHOKKUUS JA TURVALLISUUS.

Tehokkaita jälkilämpenemisen estäjiä. Med KOFASIL LP kan man säkerställa en god ensilagekvalitet, även vid de tillfällen då det är svårt att få en tillräcklig förtorkning av grönmassan. Skördetidpunkten är viktig för att få det näringsinnehåll . Vi anbefaler alle å bruke tilsetning for å redusere fare for mugg og dårlig forkvalitet.

Kofasil Ultra K – yli ka esikuivattu rehu. Nedanfor ser ein grunnprisane. Ingen korroderende virkning på teknisk utstyr.

Blandning av natriumnitrit, hexametylentetramin och natriumbensoat i vatten.