Kloning av planter

Debatt om stamceller og kloning. Det har vært innbrudd ved et laboratorium i Trondheim. Et hvitt og verdifullt pulver er forsvunnet. På samme tid pågår en internasjonal konferanse om kloning i byen.

Som deltaker ved sommerskolen får eleven mulighet til å følge opp saken. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.

I arbeidsboka blir alle svar du lagrer . Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver der . Viten-objekt Kilde: Naturfagsenteret. Men det finnes forskjellige former for kloning. Hva er egentlig forskjellen på somatisk embryogenese og det å ta med seg en stikling fra naboens hage?

Naturlige kloner forekommer i to tilfeller. Det ene er ved noen former for ukjønnet formering. Dette omfatter for eksempel encellede organismer som bakterier og gjær hvor én blir til to gjennom celledeling. Hos noen typer amfibier .

Mange planter er også lette å klone kunstig ved avleggere eller stiklinger. I arvelig henseende er alle individer innen en klon like, når vi ser bort fra . Det er en formering som gir arvemessig like individer som utgjør et klon. I biologi og genteknologi viser kloning til prosessen som lager kopier av DNA-fragmenter (molekylær kloning ), celler (cellekloning) eller organismer. Når organismer reproduser seg aseksuelt kalles dette . Kloning betyr å skape en identisk kopi av noe.

Man taler i den forbindelse om en klon, når samtlige . Mennesket har klonet planter på den ene eller anden måde igennem tusindvis af år. For eksempel, at tage en stikling fra een plante og så over i ny jord betragtes som kloning da den nye plante vil indeholde præcis de samme arveanlæg som den plante den kom fra. For mange så høres kloning litt rart og unaturlig ut, men egentlig så forekommer kloning i naturen mer enn det gjør på labben. Når vi kloner noe har vi ulike nivåer, førstenivå er kloning av gener. Andre er kloning av celler.

Overemne: konflikter Underemne: kloning. I tusindevis af år har mennesker klonet planter. Hvis man tager en stikling fra en plante og sætter den i ny jor vil den vokse op med præcis de samme gener som den plante, den kom fra. Enæggede tvillinger kan også betragtes som kloner.

Selvom de ikke er genetiske kopier af en . Noen som kan svare på dette?

Hva vil det si å klone en organisme? Hvordan kan en plante bli klonet ? Setter pris på alle svar!