Kjøttferaser i norge

Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . Den vanligste melkerasen i Norge er norsk rødt fe. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser. Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon. Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene.

Dette er kyr som ikke benyttes i melkeproduksjon.

De går ofte under fellesbetegnelsen kjøttfe. En kjøttfeku får i gjennomsnitt tre til fire kalver. Kalvingen skjer i hovedsak fra januar til . Re: beste kjøttferasen totalt sett? Oppstart med dyr, sau eller kjøttfe innlegg 7. Herefor krysning eller renraset? Flere resultater fra gardsdrift.

Liste_over_kuraser Bufret Lignende Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.

Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv, melkeku, okse og kjøttfe. De strenge reglene vi har for dyrevelferd i Norge , sikrer imidlertid alle gode forhold. De fleste storfe er oppstallet i båsfjøs, men slippes ut på friluftsbeite eller luftegård 2-måneder i året.

Vi ser at stadig flere og flere benytter seg av inseminering på kjøttfe og dette er en god utvikling for avlsarbeidet i Norge. Det er mange gode grunner til å benytte seg av semin, les mer om hvorfor du bør inseminere her. Selv om man inseminerer er det fortsatt vanlig å ha en okse i besetningen som blir sluppet med dyra etter . Renrasede limousin-dyr har en del fortrinn framfor andre kjøttferaser. Hvilken kjøttferase er best i forhold til krysning med. De oppnår høyere slakteklasse enn noen av de andre kjøttferasene som benyttes i Norge.

Det er også svært sjelden at avlere får fett-trekk på limousinslakt. Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i Norge. Versjon vedtatt i TYRs styre 17. Endringer vises i kursiv.

Agronom – planteproduksjon. De fem store rasene i Norge. Kjøttraser med nasjonalt avlsarbeid. Stor kjøttferase med høgt vedlikeholdsbehov. Stammer fra det sydlige . Han søker hele tiden forbedringer i egen drift, både når det gjelder dyr, fôring og tekniske innretninger.

Kjøttferaser uten nasjonalt avlsarbeid. Han spør ofte om råd fra andre ammekuprodusenter og rådgivere i bransjen. Det kan også nevnes at Myrvang innehar en uoffisiell rekord på spesialiteten ungt kjøttfe. I begynnelsen av dette året slakta . Dyret er rødt, med hvitt bryst og buk.

Fenotypteststasjonen på Staur er Norges eneste testingstasjon for kjøttfe. Ligger i Stange kommune. Starter testen første torsdag etter 2dagers alder. Det drives nasjonalt avlsarbeid på kjøttferaser i Norge.

Lurer du på om du skal lage biff av okse, ku og kjøttfe ? Vi hos Jacobs forklarer deg forskjellen. Besøksadresse: Stortingsgt. Opplegget for stikkprøvekontroll ellers er beskrevet i. Orientering om særskilt kontroll i tillegg til . Slaktevekt ku: 3kilo.